งานส่งเสริมการเกษตรมีของดีให้ค้นหาอยู่มากมาย  ขึ้นอยู่กับว่า "เราใช้เครื่องมืออะไร?"  ถ้าเราเลือกอุปกรณ์ได้ฉับไว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์  งานเราก็ช่วยเกษตรกรได้ เป็นมหากุศลบุญครับ

   เพื่อน ๆ นักส่งเสริมครับ  ทำงานต่อไปนะครับ  ท่านเดินมาถูกทางแล้ว "นักส่งเสริมมืออาชีพ"  ธงของเราปักแล้ว...ผมรอท่านอยู่ที่เส้นชัยครับ.