GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้(4)

ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

              สิ่งสำคัญที่เป็นปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อสำคัญ คือ

  • ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของทีมงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้ เพราะถ้าทีมงานยังสับสนการที่จะไปหาความรู้จากผู้เชียวชาญด้านต่าง ๆ หรือจะหาวิธีการใดที่จะได้มาคงทำไม่ได้แน่นอน
  • บุคลากรในหน่วยงานเห็นประโยชน์ในการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากตัวเข้าจะไม่มีวันหมดมีแต่พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น   หรือบางท่านที่จะต้องพัฒนาตัวเองจะรู้ตัวและหน่วยงานควรจะได้ทำการส่งเสริมเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ตรงความต้องการและมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน  และในบางครั้งทำให้เกิดความรักผู้ให้ความรู้ รักองค์กรมากยิ่งขึ้น
  • เทคโนโลยีและกระบวนการที่เอื้อต่อการจัดการองค์ความรู้ ให้เกิดการสื่อสาร  มีเครือข่ายเพื่อให้การจัดข้อมูลสารสนเทศ ง่ายต่อการใช้งาน  ซึ่งข้อนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการพัฒนา ระบบ e-Office ซึ่งมีความสามารถระดับหนึ่งซึ่งอาจพัฒนาเป็นหัวข้อเฉพาะเรื่ององค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • มีการประเมินผล และการให้รางวัลและการยอมรับ เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อวัฒนธรรมองค์กรที่มีแบ่งปันความรู้ให้คนในองค์กรและภายนอกองค์กร

          ในระยะแรก ๆ ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจนกระทั้งเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 44571
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)