ความรู้ความเข้าใจในกรจัดการความรู้(3)

วิธีการที่จะได้มาซึ่งองค์ความรู้

             เมื่อรู้แหล่งความรู้แล้วจะทำอย่างไรให้ได้องค์ความรู้ออกมากระบวนการนี้ของถ่ายทอดจากที่ได้รับจากการฝึก (มีผู้สรุปเขียนเป็นหนังสือ ในเอกสารอ้างอิง(Explicit Knowledg)ที่อยู่ในห้องสมุดหรือ online มาก)

            ก่อนอื่นจะต้องมีการวางแผนการกำหนดเป้าหมายในการทำงานในคณะทำงานให้ชัดเจนเพราะเรารู้ว่าความรู้ที่จะได้รับของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในเรื่องใด  ตกลงวิธีการให้ชัดเจน กำหนดระยะเวลา ดังนั้นบางหน่วยงานจะมีการฝึกคุณอำนวย เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยนเรศวร

             การเล่าเรื่อง (Stroytelling)  เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ในตัวบุคคลออกมา ให้ผู้มีความสามารถน้อยกว่านำไปใช้และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ระบบพี่เลี้ยง มีการบันทึกเก็บเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

             ชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practice - CoP) เป็นแหล่งความรู้ที่หลากหลายแต่การมีชุมชนทำให้มีการพัฒนางานได้เร็ว มีความรู้หลาย ๆ แง่มุม การก่อเกิดชุมชนในคณะศึกษาศาสตร์ เป็นชุมชนสายสนับสนุน  ชุมชนสายวิชาการซึ่งมักแยกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ

             ความรู้ต่าง ๆ เมื่อได้ถูกถ่ายทอดออกมาเช่นวิธีการสอน วิธีการวิจัย   วิธีการปฏิบัติงานสายสนับสนุน   ได้รับนำไปปฏิบัติจนกระทั้งมีความเชื่อมั่นแล้วต้องนำจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อเผยแพร่คือองค์ความรู้ใหม่ที่องค์กรได้รับควรนำสิ่งนี้ไปเป็นมูลค่าเพิ่มให้องค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ED_KKU.KM

คำสำคัญ (Tags)#วิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้

หมายเลขบันทึก: 44563, เขียน: 13 Aug 2006 @ 15:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)