จากการ...... ลปรร .....ในกลุ่มบุคลากรทางสุขภาพของ รพ. มอ. จนมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับลงสู่   Blog  ในGotoknow.Org  จากการติดตามพบว่า ยังเป็นการรับรู้ในกลุ่มบุคลากรเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น คือ กลุ่มที่สนใจเข้าร่วม conference   กลุ่มที่เปิด Blog อ่าน  หรือกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมของหน่วยงานเป็นประจำ

ทำอย่างไร ??.......จึงจะให้คนส่วนใหญ่รับรู้ ......  เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกัน

ที่ผ่านมา พี่จุดใช้วิธีการ......จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้....  เล่า ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ที่มีโอกาสจะเล่า......เขียน เพื่อเล่าบน blog gotoknow  print  บันทึกที่เป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดประกาศให้รับรู้ และนำไปทบทวนปรับปรุง/ป้องกันการเกิดซ้ำ หรือเป็นกำลังใจในความดีที่กระทำ........ แนะนำ/สอน วิธีการเปิด Blog ( ถ้าน้องมีเวลาให้พี่สอน  ขณะฟังพี่เล่า )

ตอนนี้....แว๊ป...คิดขึ้นมาว่า  เราน่าจะส่ง mail  ให้น้องเจ้าตัวแต่ละคน  จะดีมั้ยหนอ....และเราน่าจะ post เรื่องที่เล่าใน gotoknow ซ้ำใน website ของคณะแพทย์ สำหรับผู้ที่ชอบเปิด website ของคณะแพทย์ ด้วย....จะดีหรือไม่ 

..........วิธีการที่ว่านี้  จะดีหรือไม่...ต้องลองทำดู.............(ไม่ลอง..ไม่รู้)

ว่าแล้ว พี่จุดก็ลองทำเลย  โดย post เรื่อง ..... สานสายใจ ใส่สายยาง.....เข้าไปใน CoP Discharge Planning  ใน website ของคณะ ก่อน ส่วน mail  ในแต่ละคนจะลองทำในวันอังคารที่ 15 ส.ค.นี้ เพราะต้องขอ E-mail address จากสำนักงานฝ่ายบริการพยาบาล

ได้ผลประการใดพี่จุดค่อยเล่าให้ฟัง ถ้ามีโอกาสนะคะ