ความเห็นล่าสุด


 • ขอชื่นชมการพัฒนาคุณภาพในภาคฯพยาธิเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีการพัฒนาทั่วทั้งภาควิชา
 • อาจารย์มี internal audit โดยบุคลากรในภาคแล้ว ไม่ทราบว่าในแผนของภาคฯมี  internal audit โดยบุคลากรต่างภาควิชาด้วยหรือไม่คะ เผื่อจะได้มุมมองจากบุคคลภายนอกภาคฯค่ะ

 • ขอบคุณมากค่ะ อ.ปารมี  หากมีโอกาสจะนำข้อเสนอของอาจารย์เสนอคุณสุห้วงให้ค่ะ
 • ขอบคุณมากค่ะน้องจูนที่จำได้ เหตุผลที่พี่เขียน

               1. เพราะเห็นถึงคุณค่าของคำบรรยายในวัน  นั้นที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ต่อ

               2. สำหรับในฝ่ายการพยาบาลของเรา  อยากให้คนที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยายได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วย เพื่อกระตุ้น / ส่งเสริม ให้บุคลากรของเราได้มีโอกาสนำไปใช้ด้วย

 • ขอบคุณมากค่ะคุณ Phoenix ในข้อคิดเห็น/แง่คิดต่างๆที่ได้ให้ไว้  หากอาจารย์มีเวลาขออาจารย์ช่วยให้ข้อคิดเห็นใน discharge planning  ตอนต่อไปด้วยนะคะ เพราะยังมีอีกหลายตอนค่ะกำลังทะยอยเขียนและพิมพ์ค่ะ

เมื่อเขียนครบทุกตอนแล้วพี่จุดจะรวมเล่ม เพื่อแจกจ่ายให้ทุกหอผู้ป่วย  ( สำหรับน้องๆที่ไม่มีเวลา/ไม่ชอบเปิดเวปไซด์ ฯลฯ ) ได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์ของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นต่างๆของผู้รู้ทั้งหลายที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในบล๊อค  เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมค่ะ

ขอบคุณ คุณเมตตา คุณขจิต และ อ.ปารมี มากนะคะที่ให้กำลังใจด้วยดีมาโดยตลอด

คิดว่าบันทึกนี้อาจเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่จับประเด็นได้ไม่ดีก็ได้นะคะ เพราะตัวเองเป็นคนจับประเด็นไม่ดี ก็เลยใช้วิธีเขียนเล่า แต่ต้องรีบเขียน มิฉะนั้นจะลืม เพราะความจำสั้น บางครั้งพอพูดคุยกับผู้ป่วยจบ ออกจากห้องปั๊บรีบจดย่อๆไว้เลย กลับถึงบ้านต้องพยายามเขียนเลย แล้วส่งน้องที่ทำงานพิมพ์ ทีนี้จะแก้เมื่อไร หรือจะส่งบันทึกเมื่อไรก็ได้ค่ะ

พี่จุดได้ใช้เทคนิค go & see  เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมี incident  report  แต่พี่จุดจะพกกล้องถ่ายรูปไปด้วยเป็นส่วนใหญ่  เพื่อใช้ประโยชน์ในการถ่ายรูปประกอบ การชี้แจงผู้บริหารกรณีเกิดความเสียหาย  ประกอบการประสานงานเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เพื่อเป็นภาพเปรียบเทียบหลังการแก้ไข เป็นต้น                 

 

ชื่นชมในความมุ่งมั่นและความคิดในการหาทีมงาน จนทำให้ภาคฯพยาธิมีการพัฒนาจนได้รับความสำเร็จอย่างเห็นเป็นรูปธรรม

ในบทบาทของ  คุณอำนวย คุณเอื้อ คุณลิขิต และคุณกิจ จตุพลังทั้ง4 นี้  ยังแฝงด้วย บทบาทของคุณสะพัด ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอด/กระจ่ายความรู้ เพื่อต่อ ยอดผลงาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นอีกด้วย เข้าทำนอง Learn..... Share.....Shine

ขอบคุณ คุณจันทร์เมามายมากนะคะที่คาดเดาคำตอบให้พี่เม่ย เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ กล่าวคือ ในโปรแกรม จะset คำเตือนไว้ว่า ถ้าให้ 8 ช้อนตวงในน้ำ160 cc. จะได้แคลอรี่ 225 แต่ส่วนใหญ่แพทย์ไม่ได้คำนวณให้ มัก key เฉพาะจำนวนซองที่ต้องการ เมื่อเภสัช print จึงออกเป็นข้อความ

    8 ช้อนตวง ผสมน้ำ 160 ซ๊ซี. ดื่มวันละ....ครั้งต่อวัน

ขอตอบคำถาม อ.ปารมีดังนี้ค่ะ

 • ที่มาของกิจกรรมนี้คือ คุณบุญเรียม หัวหน้าหน่วย PCU ได้เชิญพี่จุด ในฐานะประธานกรรมการ dischargr planning และคุณอุมา ซึ่งเป็น case manager ของโรค CVA มาประชุมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาจากการไปเยี่ยมบ้านพบผู้ป่วยได้ BD ไม่ตรงตามแผนการรักษา  พี่จุดจึงเสนอให้มีการ ลปรร เพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหา
 • บรรยากาศในการ ลปรร ดี อาจเนื่องจาก        1.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่คือผู้เกี่ยว                                                                                                                                                                             ข้อง     และเป็นผู้ปฏิบัติเรื่องนี้โดยตรง

              2.  มีหัวหน้างานเข้าร่วมด้วย จึงช่วยให้มีการตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น

              3.  พี่จุดซึ่งอาวุโส ช่วยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ช่วยชง/ตั้งประเด็น/สรุป/เป็นตัวเชื่อมแต่ละวิชาชีพ/ และเมื่อเห็นเภสัชไม่ได้เข้าประชุม  จึงเสนอให้น้องขอความร่วมมือจากเภสัชเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเภสัชเป็นอย่างดี

              4.  ต่างช่วยกันคิดสาเหตุและหาทางแก้ไข โดยไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดของใคร

              5.  น้องพยาบาลจาก PCU เตรียมตัวมาดี มีการทำการบ้านมาก่อน โดยเตรียมตัวอย่าง case และภาพ เพื่อนำเสนอ

ส่วนวิธีการบันทึกนั้น ต้องขอบคุณ พี่เม่ย ซึ่งได้บอกพี่จุดว่า เวลาอ่านบันทึกของพี่จุดพี่เม่ยจะใส่ท่าทางและน้ำเสียงของพี่จุดเข้าไปด้วย

.......แล้วถ้าเป็นคนที่ไม่เคยได้ฟังเสียงหรือเห็นท่าทางพี่จุดเล่าล่ะ เขาจะ " อิน" กับการเล่าของพี่จุดในบล๊อคได้อย่างไร.........จึงเป็นเหตุให้พี่จุดเขียนเล่าในสไตล์นี้แต่คงใช้สไตล์นี้ไม่ได้ในทุกเรื่อง ขึ้นกับบรรยากาศของเรื่องนั้นๆด้วย

 

ขอบคุณ ภญ.ดัชรีรัช สิทธิณรงค์ มากนะคะที่เข้ามาช่วยตอบคำถาม ตามที่พี่จุดได้ติดต่อไว้ค่ะ

วันนี้ติดต่อน้องเภสัชกรได้แล้วนะคะ ให้น้องเขาเข้ามาตอบเองดีกว่านะคะ

ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มนะคะ เราน่าจะถ่ายวิดีโอให้เห็นภาพผู้ป่วยที่มี Jackson tube กำลังอาบน้ำ เพื่อให้ผู้ป่วยใหม่ได้เห็น จะได้เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งแทนการเล่าอย่างเดียว  และถ้าเป็นไปได้ เราควรมีการเตรียมตัวให้ผู้ป่วยที่มี Jackson tube อาบน้ำเป็นตั้งแต่อยู่โรงพยาบาล และพยาบาลได้ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยทำได้ จึงค่อยจำหน่าย

ประโยชน์ของบล๊อค 

 • ได้ความรู้
 • ได้กัลยาณมิตร  ( เพื่อนที่หยิบยื่นความรู้ให้โดยไม่หวง และเพื่อนที่ไม่มีช่องว่างระหว่างวัย )

 

Bouquet

เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สิ่งที่แม่ประสบและต้องอดทนคือ  การพักผ่อนไม่เพียงพอ ดังนั้น แม่ควรจะปลุกลูกมาดูดนมแม่พร้อมๆกัน จะช่วยให้แม่ได้พักบ้าง

ขอบคุณ k-jira และ คุณขจิต มากนะคะ ที่ทำให้พี่จุด และผู้อื่นทำเป็นมากขึ้น พี่จุดต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ครั้งแรกที่หัดทำเพื่อ copy Animations ไปใช้ ปรากฎว่า ไปแต่ตัวหนังสือ ภาพไม่ไป ต้องหัดทำใหม่

Thank You

ภาพนี้แหละค่ะ ที่มาเฉพาะตัวหนังสือ

OK ค่ะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับคำตอบ เย็นนี้กลับบ้านจะลองทำใหม่ พี่จำไม่ได้ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้าง ที่แน่ๆมี ACD see

อยากจะให้ช่วยเล่าถึงวิธีการดูแลทารกที่ป่วย ของน้องๆใน NICU  ว่าทำกันอย่างไรบ้าง เช่นวิธีลดแสง / เสียง / การกระตุ้นที่ไม่จำเป็น

เห็นสิ่งดีของ PCU  ขอเสนอให้น้องขยายผลการดูแลโดยเชิญกลุ่มหอผู้ป่วยเข้าร่วมด้วยซิค่ะ

ดีใจอย่างมากค่ะที่บันทึกพี่มีส่วนให้น้องได้หัดเขียนบันทึกในครั้งนี้

ใน ICU มีน้องๆที่เก่งๆและ active เยอะ หากได้มีการนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเยอะมาก

อยากจะเชิญชวนให้น้องเขียนเล่าถึงการดูแลครูจูหลิงว่าดูแลอย่างไร จึงทำให้ครูจูหลิงมีสภาพอาการที่ไม่แย่ลง ทั้งที่อาการหนักมาก

 • ดีใจด้วยค่ะ ที่ผู้เข้ามาอ่านบล๊อคมีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็ก
 • ใน NICU มีของดีๆเยอะ อย่าลืมนำมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
 • ดีใจจังเลยที่ชวนอ้อยมาอบรม การเขียนบล็อก ตามคำแนะนำของพี่ต๋อม เพราะพี่ต๋อมบอกว่าอ้อยมีอะไรดีๆอยู่ในตัวเยอะ
 •  แค่บันทึกแรกทำให้พี่มีความรู้เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วยเจาะคอ จากทีมงาน ENT
 • เห็นถึงภาพการดูแลที่เข้าถึงวิถีชีวิตของผู้ป่วย  พี่ขอนำไปยกตัวอย่างในการเขียน self assessment ในส่วนของ discharge planning ของฝ่ายบริการพยาบาลนะคะ

 

ไม่ลองทำจะไม่รู้ว่าเราไม่ถนัดจริงหรือไม่ ???

ถ้าไม่ลอง แล้วเราจะเขียนเป็นได้อย่างไร ???

พี่จุดเริ่มด้วยการไม่รู้  แล้วหาผู้รู้ ลองทำ ครั้งที่1 ไม่สำเร็จ ครั้งที่ 2....ไปเรื่อยๆ  ถ้ายังไม่สำเร็จ หาผู้รู้ต่อ....โดยบอกว่า  เราได้ทำอะไร อย่างไร....เมื่อผู้รู้บอกแล้ว นำไปทดลองใหม่

พี่เริ่มเขียน ก็รู้สึกว่า เราเขียนไม่เก่ง พยายามอ่านของคนอื่น แต่ก็ยังเขียนได้ไม่ดี ถามตัวเองว่า .....เขียนเพื่ออะไร....ถ้าต้องการเขียน เพื่อสื่อ/เล่า ว่าเรารู้อะไรมา .... ก็เขียนเล่าไปเลย

ถ้าไม่แน่ใจ เขียนเล่าในกระดาษก่อนก็ได้ค่ะ แล้วให้คนที่เราสนิทด้วยช่วยอ่าน  เมื่อดีแล้วค่อยบันทึก

อยากให้กำลังใจค่ะ พี่ไม่เคยเรียนครั้งเดียวแล้วทำได้ เหมือนเช่นคืนนี้ เมื่อช่วงเย็นได้ขอ k-jira ช่วยสอนการนำไฟล์ขึ้น  คุณเมตตาส่งบันทึกมาว่า " ดีใจจัง พี่จุดนำไฟล์ขึ้นแล้ว " ทำเอารู้สึกเขิน ก็ไม่ขึ้นได้อย่างไรล่ะคะ ในเมื่อ k-jira ช่วยสอน แต่พอกลับมาถึงบ้าน นั่งหัดทำใหม่ คนเดียว บอกได้เลย..ไม่สำเร็จค่ะ พยายามต่อหลายชั่วโมง  นั่งเล่นเกมส์ สลับกับการหัดนำไฟล์ขึ้น  ในที่สุด......ยกธงขาว ขอยอมแพ้...ส่งคำถามให้ k-jira แล้วค่ะ.........เล่าแล้วตัวเองยังรู้สึกเหนื่อยเลย......แต่เป็นการยอมแพ้ เพื่อพักยกเท่านั้นนะคะ  ตัวเองยังยึดคติที่ว่า  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่นั้น  ถ้าทำสำเร็จ......จะเห็นรูปพี่จุดสวยกว่ารูปนี้ เพราะมีตีนกาประดับประดาเยอะมาก....จากการหัดทำ.....แต่ละเรื่อง...อยู่นาน    เป็นร่องรอยของความสำเร็จที่เพียรพยายามอย่างเห็นเป็นรูปธรรม  นี่แหละ.....รางวัลแห่งชีวิตที่พี่จุดพร้อมยิ้มรับด้วยความเต็มใจ......คอยติดตามนะคะ

 

ใช่เลย เหมือนที่ k-jira พูดไว้ ต้องลองผิดลองถูก เพราะพี่อ่านแล้ว พี่ก็ต้องมาลองทำ ครั้งแรกก็อาจจะทำไม่ได้ ก็ต้องลองใหม่..ลอง..ลองๆ จนในที่สุด  ก็ได้... จากนั้น เราจึงจะเกิดการเรียนรู้ ทำเป็น

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำเอง  หรือ ที่เรียกว่า learning by doing นั่นเอง

 • ขอบคุณมากค่ะ รู้สึกชื่นชมในการเขียนบันทึกของk-jira อ่านแล้วสบายใจ ชวนให้ใจของผู้อ่านคล้อยตามไปกับความรู้สึกของผู้เขียน
 • อยากจะทักทายเหมือนคุณขจิตบ้าง เพราะทำให้ตัวเองรู้สึกมีชีวิตชีวา เผลอตัวยิ้มเอียงคอไปมาเหมือนรูป คิดว่าเป็นตัวเอง พอได้สติว่าไม่ใช่  ก็เผลอหัวเราะออกมาเหมือนรูปด้านล่าง  ขอบคุณคุณขจิตที่ส่งรูปมา   ทำให้ผู้อื่นที่ได้อ่านและเห็นรูปพลอยมีความสุขเหมือนรูปที่ k-jira ส่งตอบ
 • ผู้จัดเองรู้สึกชื่นใจที่ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 
 • ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากการจัดอบรมครั้งนี้คือ ผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลจากผู้ที่พยายามพัฒนาตัวเองและงานตลอดเวลา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี