ในวันเงียบ...เงียบ...
มองออกไปนอกระเบียง...
ท้องฟ้าไร้แดด...ยามเช้า...
มืดครึ้ม...เหมือนฝนจะตก...
...
นำภาพเก่า..เก่า...แห่งการเดินทาง..มาดู...ดูแล้วดูอีก..
เพียรเฝ้าถามหาฟ้า...และเมฆสวย...หามีไม่ในวันนี้...
หากเพียงเหลือไว้...เพียงแค่รอย...ในความทรงจำ...

Note: ภาพเบื้องหน้าที่มองเห็นนี้ถ่ายในวันเดียวกันกับ

การเดินทาง: ท้องฟ้า และเมฆสวย<1> และ การเดินทาง: ท้องฟ้า และเมฆสวย<2> เพียงแค่ไม่ถึงสองชั่วโมง...ได้ภาพอารมณ์แห่งท้องฟ้าที่หลากหลาย....