ความเห็น 61116

การเดินทาง : ท้องฟ้า และเมฆสวย <3>

เขียนเมื่อ 

             แสง...แห่งตะวัน...

ไม่เพียงแค่...ลูบไล้...เมฆสวย...

หากแต่ยัง...ไล้เล่น...กระทบต่อสิ่งที่ตระง่าน...เคียงคู่อยู่ภายใต้ท้องฟ้า...