ความเห็น 61114

การเดินทาง : ท้องฟ้า และเมฆสวย <3>

เขียนเมื่อ 

ล้อเล่น...กับแสงแห่งตะวัน..ที่ลาโรย...

อบอุ่น...แห่งหัวใจยิ่งนัก...

เมฆสวย..ลอยพริ้ว...คลอเคลียไปกับแสงแห่งตะวันนั้น....