ความเห็น 61108

การเดินทาง : ท้องฟ้า และเมฆสวย <3>

เขียนเมื่อ 

คลื่นทะเล...แห่งบนฟากฟ้า...ของเมฆงาม

เสมือนรอยคลื่น...แห่งกระแสน้ำในทะเล...