กศน.ตำบลลาดบัวหลวง จัดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาอาชีพการทำพวงหรีดจากผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  ณ วัดสุทธาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีนางสุวรรณรัตน์ ศาสตร์นิพนธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการพัฒนารูปแบบของพวงหรีดให้มีความสวยงาม ทันสมัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำช้อน ทัพพี ตะหลิว มาทำพวงหรีด เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อทำขายในชุมชนของตนเอง