กิจกรรมการพบกลุ่ม

เชิญวิทยากรให้ความรู้

กิจกรรมการพบกลุ่มกศน.ตำบลพระยาบันลือ วันที่ 5 มิ.ย.54

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีรายวิชาเลือกที่สามารถนำผู้รู้หรือภูมิปัญญามาให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆหรือจากประสบการณ์ตัวบุคคล กศน.ตำบลพระยาบันลือ ได้เชิญคุณคำจันทร์         เย็นไธสงค์ ซึ่งเป็นนักศึกษา กศน.ตำบลพระยาบันลืออยู่แล้วและมีประสบการณ์ด้าน การเกษตรผสมผสาน วิสาหกิจชุมชน และบัญชีชาวบ้าน ให้ความรู้เพิ่มเติม นักศึกษาให้ความสนใจ

จำนวนนักศึกษา กศน.ตำบลพระยาบันลือมีทั้งหมด 76 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลพระยาบันลือความเห็น (0)