13 มิ.ย.54 อำลาและอาลัยและการสอบ

ฝึกสอนวันที่ 9

08.00-09.20 น.กิจกรรมหน้าเสาธง และอำลาผอ.สุรางค์ ที่ย้ายไปอยู่โรเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย โดยท่านได้กล่าวคำขอบคุณทุกท่านตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ในระยะเวลาอันสั้น

รูปภาพ 1,2 กิจกรรมอำลา ผอ.สุรางค์

คาบที่ 1-2 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

สอบหน่วยที่ 1 เรื่องพันธุกรรม และมอบหมายให้นักเรียนไปอ่านหนังสือก่อนล่วงหน้า

รูปภาพที่ 3,4 บรรยากาศการสอบ ที่นักเรียนตั้งหน้าตั้งตาทำงานข้อสอบอย่างตั้งใจ

คาบที่ 3-4 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

               คาบที่ 3 สอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องพันธุกรรม

               คาบที่ 4 ทบทวนเนื้อหาและให้นักเรียนอ่านหนังสือสรุปใจความสำคัญด้วยตนเองก่อน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วจากนั้นครูให้ความรู้เพิ่มเติม และมอบหมายใบงานให้นักเรียนออกสำรวจพื้นที่ระบบนิเวศในโรงเรียนเพื่อฝึกกการบันทึกข้อมูล และการแปลผลข้อมูลด้วย (ส่งในคาบต่อไป)

รูปภาพที่ 5-6 บรรยากาศการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

คาบที่ 7 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

        สอบหน่วยที่ 1 เรื่อง พันธุกรรม และเข้าสู่ของบทเรียน

บันทึกการสอน  จากการเรียนการสอนทั้ง 3 ห้องของมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กนักเรียนให้ควาทร่วมมือในการทำงานเป็นนอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันในการฝึกสอนของ "นางสาวพร ปู่แขก" ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔”ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ข้อสอบมีปัญหาหรือเปล่า ?

ครูเห็นเด็กกุมขมับกันทุกคนเลย ;)...

สมพร. อินต๊ะวิกูล
IP: xxx.11.9.186
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่าตอนน้ีผอ.สุรางค์ท่านไปประจำอยู่ที่ไหนค่ะรบกวนตอบด้วยค่ะขอบคุณค่ะดิฉันเป็นศิษย์เก่าของท่านค่ะ