Phra Anuwat

Phra Anuwat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักศึกษาทางพ้นทุกข์
พุทธวัจนะ
Usernamesensitive
สมาชิกเลขที่119317
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

.....จบปริญญาตรีหนึ่งใบที่ชาวบ้านเรียกว่า คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งสมมุติว่า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....

....ข้ามคณะ ..ข้ามศาสตร์และข้ามเขต-ข้ามแดน มาเรียนระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งใน จังหวัดมหาสารคาม...ซึ่งทั้งโลกเขาเรียกว่าสาขา การบริหารการศึกษา...

....เคยเป็นคนสอนหนังสืออยู่พักหนึ่ง-ระยะหนึ่ง แต่ก็เลิกไป เพราะคิดว่า ...มันไม่ไ้้ด้ตอบโจทย์ของการมีชีวิตอยู่...อย่างแท้จริง...

....ชอบให้คนสอน...ไม่ใช่สอนคน...

 

...เบื่อและสลดสังเวชในการใช้ชีวิตตามวงจร กิน-กาม-เกียรติ-ดิ้นรน-แสวงหา-มีคู่ครองตามความอยาก...มีความคิดอยู่ในใจคนเดียวว่า...เหมือนชีวิตสัตว์โลกจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้...เป็นอย่างนี้..เป็นเช่นนั้นเอง...

 

...เชื่อมั่นในคำสอนของพุทธองค์ ว่าเป็นทางอันเอกและทางอันเดียวที่สามารถบรรลุความต้องการทางจิตได้...

 

...ใช้ชีวิตที่เหลือแสวงหา-ค้นหา ความหมายของการเกิด-การมีชีวิตอยู่-การดำรงอยู่และการพ้นทุกข์ทั้งปวง กับพระวิปัสสนาและคำสอนครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่น....

 

..ขอคำสอนที่แท้จริงพระพุทธองค์..จงนำเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนตาย-ว่ายเกิด วนไป-วนมา ขึ้น ๆ ลง ๆ ในภพ-ภูมิ 31 ข้ามทะเลเพลิงแห่งกองทุกข์ทั้งมวล....นมัตฺถุ พุทฺธานํ นมัตฺถุ โพธิยา นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา