Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

อบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชน


ดำเนินการโดยคณะวิทยากร ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.) Dhamma Training Experts Center (DTEC) http://de-center.com/

กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน

วันที่  20-22  กรกฎาคม 2554

ณ  วัดป่าเจริญราช  คลอง  11  ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี

 

วันที่ 1

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

08.30-09.00 

ถึงวัดป่าเจริญราช/ลงทะเบียน/รายงานตัว

เจ้าหน้าที่

09.00-10.00 

ปฐมนิเทศ/กลุ่มสัมพันธ์/แนะนำวิทยากร

อ.แพรภัทร

10.00-12.00

พิธีเปิดโครงการ

-                   หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน

-                   ประธานในพิธีกล่าวเปิด

-                   พิธีมอบตัวเป็นศิษย์

-                   ประธานสงฆ์โอวาท (พระครูปลัดวีระนนท์)

 

12.00-13.00

รับประทานอาหาร/พักผ่อนอริยาบท

เจ้าหน้าที่

13.00-14.30

การบรรยายเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมกับชีวิต”

อ.ญาณภัทร

14.30-14.45

พัก/ดื่มน้ำปานะ

เจ้าหน้าที่

14.45-16.00

กิจกรรมบูรณาการ “วัยใส ใฝ่ธรรม : เทคนิคการปฏิธรรมง่ายๆ สำหรับวัยรุ่น”

อ.แพรภัทร

16.00-17.30

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

อ.ญาณภัทร

17.30-18.00

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

18.00-19.30

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

19.30-20.00

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

20.00-21.00

การบรรยาย “คุณค่าของการฝึกจิต(กรรมฐานเพื่อชีวิต)”

อ.ดรุณี

21.00-21.30

โยคะสมาธิ/แผ่เมตตา

อ.แพรภัทร

21.30

พักผ่อน(กราบพระก่อนนอน) / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

 

วันที่ 2

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ

04.30-05.00

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.00-06.30

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.30-07.00

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

หัวหน้ากลุ่ม

07.00-08.30

รับประทานอาหาร/ทำกิจส่วนตัว

เจ้าหน้าที่

08.30-09.30

การบรรยาย เรื่อง “ทางแห่งความสุข

พระครูปลัดวีระนนท์

09.30-10.30

ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน

พระครูปลัดวีระนนท์

10.30-11.30

กิจกรรมกลุ่ม “ความดี”

อ.ญาณภัทร

11.30-12.30

รับประทานอาหาร

เจ้าหน้าที่

12.30-13.00

พักตามอัธยาศัย

ดูแลตัวเอง

13.00-13.30

ธรรมนันทนาการ

อ.ญาณภัทร

13.30-14.30

การบรรยายเรื่อง “สุขภาพดี วิถีพุทธ”

อ.แพรภัทร

14.30-14.45

พัก/ดื่มน้ำปานะ

เจ้าหน้าที่

14.45-16.00

ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน

พระอาจารย์สุชาติ

16.00-17.30

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

อ.ญาณภัทร

17.30-18.00

พัก/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

18.00-19.30

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระอาจารย์สุชาติ

19.30-20.00

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

20.00-21.00

กิจกรรมแสงเทียนส่องธรรม(บูรณาการ)

อ.ญาณภัทร

21.00-21.30

โยคะสมาธิ/แผ่เมตตา

อ.แพรภัทร

21.30

พักผ่อน(กราบพระก่อนนอน) / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

 

วันที่ 3

04.30-05.00

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.00-06.30

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.30-07.00

โยคะสมาธิ

อ.แพรภัทร

07.00-08.30

รับประทานอาหาร/พักผ่อนอริยาบท

เจ้าหน้าที่

08.30-10.00

การบรรยาย เรื่อง  ตามรอยธรรมของพ่อแห่งแผนดิน

อ.ญาณภัทร

10.00-11.00

ปฏิบัติกรรมฐานถวายพ่อ

พระอาจารย์สุชาติ

11.00-11.30

เคล็ดลับการทำบุญและอธิษฐานจิต

อ.แพรภัทร

11.30-12.30

รับประทานอาหาร/พักผ่อนอริยาบท

เจ้าหน้าที่

12.30-13.00

เก็บสัมภาระ

ดูแลตัวเอง

13.00-14.00

กิจกรรม ทอดผ้าป่าความดี-เผาผีความชั่ว

อ.ญาณภัทร

14.00-15.00

พิธีปิดโครงการ

-                   แสดงความรู้สึก

-                   มอบเกียรติบัตร

-                   พิธีขอขมา/ถ่ายรูปหมู่/เสร็จพิธี

พระวิทยากรวิทยากร

และเจ้าหน้าที่

 

 15.00

ประเมินโครงการ/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ      

1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

          2.คณะวิทยากร ประกอบด้วย

             1.พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท              เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

             2.พระอาจารย์สุชาติ  ติกฺขวีโร                 วัดป่าเจริญราช

             3.พระมหารพีภัทร  วชิรปัญโญ                วัดทองนพคุณ

             4.อาจารย์ดรุณี  พัวพันธ์สกุล                   ศูนย์วิทยากรอบรมธรรมะ

             5.อาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว                   ศูนย์วิทยากรอบรมธรรมะ

             6.อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

http://de-center.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27

หมายเลขบันทึก: 443821เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2011 12:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ยินดีไปร่วมกิจกรรมนะครับอาจารย์ แต่ไม่รู้จะติดต่ออาจารย์อย่างไร

เพราะเมล์ที่ส่งผ่านเว็ปไซด์ผม ไม่มีอีเมล์ของอาจารย์ หรือเบอร์โทรมาเลยครับ

ขอบพระคุณที่ให้โอกาสร่วมกิจกรรมกุศลครับ

ถ้ามีสื่อเกี่ยวกับการอบรมค่ายพุทธบุตรหน่อยคับ

จะได้นำไปใช้อบรมเด็กต่อไป

ขอบคุณคับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท