โครงการอบรม การป้องกันอัคคีภัย กศน.ตำบลคลองสวนพลูและกศน.ตำบลกะมัง

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 กศน.ตำบลคลองสวนพลูและกศน.ตำบลกะมัง ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน "การป้องกันอัคคีภัย" ณ กศน.ตำบลคลองสวนพลู โดยมี ผอ.พานิช ศรีงาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในการจัดอบรมครั้งนี้ ส.อ.เดชชัย สมประสงค์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ความเห็น (1)

มาเยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจครับ