จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำบั้งไฟ ที่จังหวัดยโสธรมีการละเล่นกันอย่างมาก ชาวบ้านในแถบอีสานใต้มักจะมีบุญบั้งไฟกันแทบทุกจังหวัดในยโสธรนั้นถือเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนในเมืองไทยรู้จักกันดี มีการจุดบั้งไฟแข่งขัน มีบั้งไฟล้าน บั้งไฟแสนฯ เพื่อประกวดขันแข่งกัน มีการจัดขบวนรำถวายพระผู้เป้นใหญ่ในสายพิรุณ คือเทวดาผู้ให้ฝน เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านในสมัยก่อนของชาวอีสาน

  ยังไงก็ขอเชิญมาเที่ยวบุญบั้งไฟที่ยโสธรนะคะ