พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้ว ขอเชิญชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมเฉลิมฉลอง และพร้อมกันอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ และทำคุณงามความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถของเรา

ขอพระองค์ทรงพระชนม์มายุยิ่งยืนนานสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพเจ้า