บุคคลสำคัญชุมชนเมืองหนองบัว : พระสงฆ์(๔)


                           บุคคลสำคัญชุมชนเมืองหนองบัว : พระสงฆ์(๔)

                               
                                              พระเทพปริยัติเมธี
                                  (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙,กศ.ม.,พธ.ด.)
                                          เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

วัน/เดือน/ปีเกิด วันศุกร์ที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
สถานที่เกิด บ้านห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
อุปสมบท วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดห้วยร่วม  ตำบลห้วยร่วม  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยมีพระครูนิรุติธรรมธร  วัดห้วยร่วม  เป็นพระอุปัชฌาย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑. เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
๒. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๔. ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์

วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบูรณะวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (กศ.ม.) 
                จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) 
                จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                The Degree of philossphy  (Buddhist Studies)
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) 
                จากมหาวิทยาลัยภาคกลาง จ.นครสวรรค์
                Ah Honorary Doctoratc Dcgtcc in Public Administration 
 
งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นเจ้าคณะ ๓ พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์ 
                เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นรองเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์
                เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
                เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
 
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร-พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ 
                ในราชทินนามที่  พระศรีวิสุทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช 
                ในราชทินนามที่  พระราชปริยัติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติเมธี
 
สังกัดวัด
วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 
โทร ๐ ๕๖๒๒ ๐๐๐๖
หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูล
http://nsn.onab.go.th/index.php/2010-10-22-00-23-03/161-2009-11-09-12-50-20

 

 

หมายเลขบันทึก: 443500เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2011 16:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (2)

ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากอาจารย์วิรัตน์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท