การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จากการศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ คือปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากตัวโปรแกรมเอง เช่นตัวโปรแกรมอาจไม่สมบูรณ์ โปรแกรมที่ใช้งานไม่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ หรือถูกไวรัสเข้าไปทำลาย

เครื่องบูตขึ้นแต่ไม่สามารถเข้าวินโดวส์ได้

                กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ผ่านขั้นตอนการ POST แล้ว แต่กลับมาค้างที่หน้าจอแสดงโลโก้วินโดวส์ทำให้ไม่สามารถบูตเข้าวินโดวส์ได้เลย บางครั้งก็ยังไม่แสดงโลโก้ของวินโดวส์ได้ วิธีแก้ไข ตรวจสอบที่ CD ROM ว่ามีแผ่นค้างอยู่หรือไม่, ตรวจสอบที่ DISK Driveว่ามีแผ่นค้างอยู่หรือไม่, จากนั้นให้เอาแผ่นออกแล้บุตเครื่องขึ้นมาอีกครั้งจะพบว่าสามารถบูตเครื่องวินโดวส์ได้

ปัญหาทางด้านเครื่องพิมพ์

สาเหตุของปัญหา

1.ลืมเสียบปลั๊ก ปลั๊กไม่แน่น ไฟไม่เข้าเครื่องปริ้น

2.สายดาต้าหรือสายเคเบิ้ลข้อมูลไม่ได้เสียบ หรือเสียบไม่แน่น

3.ไดรเวอร์ปริ้นเตอร์รวน หรือหายไป

4.สั่งปริ้นค้างไว้

5.หมึกหมด หรือใส่ตลับหมึกไม่ดี

 ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ เป็นปัญหาที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

- ไม่มีภาพ ให้ตรวจสอบว่ามีไฟติดที่หน้าจอหรือไม่

- สายสัญญาณอาจจะไม่ได้ต่อไว้ หรือหลวม หรือาจจะเกิดจากตัวการ์ดจอมีปัญหา เป็นต้น

- Mouse ไม่ขยับ อาจะมาจากสายหลวมหรือหลุด

- Keyboard คีย์ไม่ได้ อาจจะมาจากสายหลวมหรือหลุด

- ทดลองถอด หรือเปลี่ยนเอาอุปกรณ์ที่แน่ใจว่าดี มาใส่แทนอุปกรณ์ที่เราคิดว่าน่าจะเป็น

- ตรวจเช็คดูว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้น หายไปหรือไม่หลังจากทดลองเปลี่ยนอุปกรณ์

- ถ้าอาการที่เกิดขึ้นนั้นหายไป แสดงว่าอาจจะมาจากอุปกรณ์ตัวอื่น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิริพรบางละมุงความเห็น (4)

ทักทายนะ อิอิ

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่านแล้วครับ ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลย :)

เข้ามาอ่านแล้วนะ

เขียนเมื่อ 

ดีจ๊ะ ทักทายเล่น