เมื่อครั้งที่ได้ทำงานวิจัยเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายผ้าทอของจังหวัดอุตรดิตถ์และเครือข่ายผ้าทอของภาคเหนือตอนล่าง

ผมได้ทราบเรื่องความเชื่อของชาวลับแลเกี่ยวกับ

"หมายซิ่น"

 

 

คุณจงจรูญ (คุณโจ) ได้เล่าให้ผมฟังว่า

เมื่อก่อนที่ "ตีนซิ่น" ของผู้หญิงชาวลับแลสมัยก่อนจะมี "หมายซิ่น" ไว้ทุกผืน มีไว้เพื่อป้องกัน "คุณไสย" หรือ "มนต์ดำ" ต่าง ๆ ที่ผู้ชายมาจีบนั้นจะทำใส่ ครับ 

เมืองลับแล (เมืองคีรี หรือเมืองศรีพนมมาศ)
เมืองลับแลหาใช่เมืองนิยายที่ตกแต่งกันขึ้นตามจินตนาการ แต่ทว่าเมืองลับแลนั้นมีจริง เป็นดินแดนไทยส่วนหนึ่งที่อุดมยิ่งด้วยผลไม้หวาน สายธารใส ธารน้ำใจคนลับแลดี
 สาวชาวลับแลแสนงาม จนมีคำพูดที่กล่าวขวัญกันทั่วไปว่า     
  สาวลับแลยามตื่นนอนสวยกว่าสาวพระนครยามแต่งหน้า
 

แม้บรรดาคนทั่วไปในถิ่นบ้านสถานอื่น มีความเข้าใจว่าเมืองลับแลเป็นเมืองลี้ลับที่เต็มไปด้วยภัยร้ายนานาชนิดบ้าง เมืองกินคนบ้าง เมืองแม่หม้ายบ้าง หรือเมืองใต้พิภพ สุดแต่ความพึงพอใจของใครต่อใครที่จะว่ากันไป

แต่ทว่าความจริงแล้วเมืองลับแลใหญ่พอเป็นระดับเทศบาลเมืองได้ ถ้าหากต้อนผู้คนมาทั้งอำเภอ แต่ทว่าเป็นความจริงอีกนั่นแหละที่ลับแลมีฐานการปกครองเป็นอำเภอหนึ่งใน 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์

มีพุทธศาสนิกชนที่มีใจรักในการบำเพ็ญบุญสุนทร์ทาน ชาวเมืองรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบอย่างไทยแท้อย่างภาคภูมิใจยิ่ง ไม่รักการใช้สีสันแต่งแต้มให้ผิดแปลกธรรมชาติจนเกินไป

ดำรงชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย อุทิศความรักในมิตรกับความเป็นมิตรต่อคนอื่นอย่างดียิ่ง และที่สำคัญอันเป็นสิ่งที่ชาวลับแลรักที่จะประพฤติตลอดไป คือ         

 ภราดรภาพและเสรีภาพ

จากนั้นผมเองก็ได้ทราบ อ.อุทัย อีกครับว่า

แถวอีสานก็มีความเชื่อที่คล้ายคลึงกับชาวลับแลเช่นกัน

อ.อุทัยเล่าให้ฟังว่า ชาวอีสาน เวลาออกรบจะนำ "ตีนซิ่น" ของแม่ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

เพราะจะทำให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

แต่ที่แตกต่างกันก็คือ ทางภาคอีสาน "ตีนซิ่น" จะอยู่ในลักษณะแนวนอน ช่วงล่างของผ้าซิ่น

แต่ของทางภาคเหนือ จะเป็นลักษณะแนวตั้งครับ

ภาพที่เป็นเป็นผ้าจกพื้นเมืองของชาวลับแลครับ

ถ้าได้ภาพผ้าซิ่นของชาวอีสานมาแล้วอย่างไร จะนำมาเผยแพร่ในคราวถัดไปครับ


ขอขอบพระคุณคุณจงจรูญ มะโนคำ

เอื้อเฟื้อภาพครอบครัวและภาพผ้าทอ

ผ้าจกย้อมสีธรรมชาติ ของชาวลับแล อุตรดิตถ์ครับ