น้องๆๆที่ได้เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีแรกๆๆก็ต้องอยู่หอ แล้วหอในก็เป็นที่อีกที่หนึ่งที่น่าอยู่ เมื่อน้องๆ สมัครเข้ามาอยู่หอใน พี่ๆๆที่อยู่หอก็จะจัดรับขวัญน้องใหม่ขึ้นให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้รู้จักกัน