กับการที่ beemen ได้ถามว่าเราได้ประโยชน์อย่างไร กับเงินสนับสนุนที่ได้มากับที่เราจะต้องขายน้ำหวานให้กับเขาไป ในความคิดของ pambee ก็คิดว่าเป็นการทำวงจรธุรกิจ ที่เราจะต้องสร้างเครดิต ความน่าเชื่อถือ ต้องมีการเสียสละก่อน และการที่เราให้น้ำหวานตอบแทนแล้วเขาก็นำไปแจกลูกค้าในส่วนของเขา ก็เป็นการประชาสัมพันธ์และโฆษณาน้ำหวานของเราไปด้วย เพราะจะเห็นได้จากที่ว่าบางบริษัททำสินค้าตัวอย่าง มีการทดลองใช้ แต่เราแจกผู้บริโภคแถมได้เงินมา60000 บาท อีกด้วย

 ที่มา :http://www.thaitambon.com