เมื่อน้องใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ก็จะเข้าพักในหอพัก ซึ่งจะมีการรับน้อง โดยพี่ๆๆที่อยู่หอ น้องๆ ได้พบรุ่นพี่ให้คำแนะนำ สนุกสนาน