วันนี้ ผึ้งแก้ว เรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง อ.สมลักษณ์ ได้ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเกี่ยวกับ  Assignment

Assignment ที่ทุกกลุ่มทำจะมาจัดและนำเสนอใน "วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ซึ่งมีหลายโครงการมากที่น่าสนใจ ส่วนกลุ่มของผึ้งแก้วทำการจัดบอร์ด เกี่ยวกับผึ้งและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผึ้ง

นอกจากนี้ยังได้ทำเสื้อ ซึ่งเป็น   assignment อีกชิ้นหนึ่ง เสื้อจะมีสีเหลืองกับสีขาว ทั้ง 2 ตัวจะปักรูปผึ้งติดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ใครที่สนใจอยากมีเสื้อไว้ใส่ก็ติดต่อได้นะค่ะ