7 มิถุนายน 2554 เมื่องานเริ่มล้นมือ

Sithasinee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่องานเริ่มล้นมือ - -*

วันนี้เริ่มด้วยการตรวจการบ้าน เป็นแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้น ม.4/1 หลังจากนั้นฉันก็ได้รับมอบหมายให้ถ่ายรูป ครูหมวดวิทย์ฯ และนักศึกษาฝึกสอนที่อยู่ในหมวดวิทย์ฯ เพื่อนำไปจัดบอร์ด หน้าห้องพักครู หลังจากนั้นฉันก็เตรียมการสอนนักเรียนชั้น ม. 4/3 ดิฉันสอนเรื่อง สเปรกตรัมและระดับพลังงาน แล้วรับใบงานจากครูพี่เลี้ยงเพื่อเสริมความรู้ให้กับนักเรียนที่ดิฉันได้สอน

ตอนบ่ายดิฉันมีกิจกรรมชุมนุมที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ คือชุมนุมสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น ม.2 ซึ่งวันนี้ดิฉันและเพื่อนได้เตรียมวีดิทัศน์ให้นักเรียนดู แล้วช่วยกันอภิปรายในเรื่องที่ได้ดู แล้วคาบสุดท้ายดิฉันและเพื่อน ๆ ช่วยกันจัดบอร์ดคะ

 

ภาพแสดง   กิจกรรมชุมนุม

 

 


ภาพแสดง  การพูดคุย และการแลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรมชุมนุม

 

 

ภาพแสดง  กิจกรรมอภิปรายหน้าชั้นเรียน

 

 

ภาพแสดง  นักเรียนในกิจกรรมในชุมนุมของดิฉัน

 

 

ภาพแสดง   ช่วยกันจัดบอร์ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จากบันทึก การตั้ง "ชื่อบันทึก" การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔

ชื่อบันทึกของเราอาจต้องหาตัวอักษรพิเศษคั่นนะครับ

เช่น 7 มิถุนายน 2554 : เมื่องานเริ่มล้นมือ

หรือ 7 มิถุนายน 2554 ... เมื่องานเริ่มล้นมือ

เขียนเมื่อ 

งานหนักทำให้เราแกร่ง เป็นกำลังใจให้คุณครูครับ