ร่วมแรงร่วมใจสู่...อำเภอและตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดในการดำเนินงาน อำเภอและตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง

 

เมื่อวิเคราะห์แล้ว จึงเลือกการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคเบาหวาน อีกโรคหนึ่งจะเป็นโรคที่มีผลต่อบริบทพื้นที่

 

พูดถึงโรคแล้ว จึงไม่ควรอยู่โดดเดี่ยว จึงมีบุคคล  กลุ่มคน และเครือข่ายชุมชน เข้าร่วมดำเนินการดังกล่าว จึงจะประสบผลสำเร็จและเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ผมและเพื่อน ๆ จะมีบทบาท คือ การเป็น ที่ปรึกษา ในการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ  ซึ่งจะมีการประเมินมาตรฐานจากส่วนกลาง ในวันที่ 8 มิถุนายน โดยสุ่มประเมินใน 2 พื้นที่ คือ ตำบลบ้านแก้ง และตำบลธาตุทอง

 

ผมได้เป็นที่ปรึกษาให้กับ ผู้อำนวยการ รพ.สต. ส่วนท่านอื่น ๆ จะรับผิดชอบกลุ่ม อสม. , นายก อบต., กองทุนสุขภาพตำบล, ครู , และผู้นำชุมชน  และเมื่อผมเสร็จในบทบาทผมแล้ว ผมชอบมาแจมกับกลุ่ม อสม. ครับ

 

ตามความจริง ชุมชนทั้ง 2 พื้นที่ มีการดำเนินงานมายาวนานและต่อเนื่องแล้ว ซึ่งคลอบคลุมกับ หัวใจของตำบลและอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ทั้ง 5 ดวง คือ

 

1. กรรมการ

2. ระบบระบาดวิทยาที่ดี

3. การวางแผน

4. การระดมทุน

5. ผลลัพธ์

 

สำหรับผมในการออกมาเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ ผมไม่ได้ตามบทบาทเท่าไหร่นัก เพราะชุมชนมีสิ่งที่ดี และงดงามอยู่แล้ว ผมต่างหากที่ได้ความรู้กลับไปมากมาย

 

ถึงแม้ผลการประเมิน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 จากส่วนกลางที่จะมาถึง ทั้ง 2 ชุมชน จะผ่านหรือไม่ ผมคิดว่า ไม่สำคัญ เพราะชุมชนได้แสดงศักยภาพ และบทเรียนที่ดี เล่าสู่และถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่จะมีค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมครับ

 

ภาคเช้า ผมมาที่ รพ.สต.บ้านลาด

 

 

บรรยากาศครับ

 

 

ตอนบ่ายมาแวะ รพ.สต.บ้านธาตุ ก่อน แล้วจึงไปรวมตัวกันที่ อบต. ครับ

(โปรดสังเกตครับ ป้าย รพ.สต. ในประเทศไทยจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งประเทศ ไม่มี สถานีอนามัย แล้วนะครับ)

 

บรรยากาศเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่มีคุณค่า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขของหมออนามัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ที่ป่าติ้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนด้วยเช่นกัน ประเมินในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 นี้
  • สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราเตรียมงานกันทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายระดมกำลัง แรงใจช่วยกันเต็มที่
  • ขอเอาใจช่วย...ให้ผ่านระดับเขต และระดับประเทศด้วยกันนะน้องพี่