ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช ซึ่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปเยี่ยมชื่นชมความสำเร็จของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยทางคณะจัดการประชุมโดยใช้หลักการและเครื่องมือของการจัดการความรู้ คือ storytelling, dialogue และ AI  ลองกดเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

http://gotoknow.org/blog/thaikm/43789