นิดหน่อย

สุภาวดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็กอนุบาล

เด็กอนุบาลหมายถึง เด็กที่ได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดถึง - 6 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ

1.ด้านร่างกาย

2.ด้านสติปัญญา

3.ด้านสังคม

4.ด้านอารมณ์จิตใจ

โดยพัฒนาการทั้ง 4 ด้านนั้นได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุภาวดีความเห็น (0)