ไปเจอ resource จาก http://ajaxian.com/resources/    ขอเก็บไว้อีกแห่ง

Ajax Frameworks / Libraries

JavaScript

Java based

PHP

.NET

Cross Language / Other

General Ajax Info

International Ajax