คอมพิวเตอร์เสริมความรู้เด็กปฐมวัย

dararat
คอมพิวเตอร์กับเด็กปฐมวัย

คอมพิวเตอร์เสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

           

            สภาพแวดล้อมและสังคมปัจจุบันของประเทศเรานิยมใช้คอมพิวเตอร์กันโดยทั่วไปและสังคมจะเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก จนเกิดเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทำเงินให้มหาศาล  แม้แต่ในด้านการศึกษาก็ไม่เว้นที่จะนำเอาอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนต่างพยายามหางบประมาณในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ดังนั้น ผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยจำเป็นต้องเข้าใจถึงประโยชน์และผลเสียจากการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกต้องด้วย ก่อนอื่นต้องรู้ว่า คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้กับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ใช่การหัดให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์แบบผู้ใหญ่ ตรงนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน เพราะบางท่านเห็นเด็กนั่งใช้คอมพิวเตอร์และอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอย่างผู้ใหญ่แล้วเกิดความภูมิใจว่า เด็กเก่งสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมือนผู้ใหญ่หรือเก่งกว่าผู้ใหญ่บางคนเสียอีก ความคิดดังกล่าวต้องระวัง และทำความเข้าใจให้ชัดเจน ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเกิดผลเสียต่อตัวเด็ก สงสารเด็กเล็ก ๆ ซึ่งจะถูกทำลายโดยไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับเด็กมันมีประโยชน์อยู่หลายอย่าง รูปแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้นั้นเพื่อ เป็นการฝึกทักษะให้กับเด็ก ฝึกการพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น ขณะนี้มีการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสื่อที่ให้การเรียนรู้และความเพลิดเพลินพร้อมกันไป การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการเรียนรู้แบบ interactive learning ทำให้เด็กได้โต้ตอบและมีความสนุกสนานขณะที่เรียนรู้ สิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องดำเนินการในการใช้คอมพิวเตอร์ต่อเด็กปฐมวัย มีดังนี้

                1. การให้เด็กได้เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์จะต้องมีครูและผู้ปกครองอยู่ด้วย เพื่อให้คำแนะนำ หรือมีการชี้แนะได้ตลอดเวลา

                2. ซอฟแวร์ที่นำมาใช้จะต้องเป็นเรื่องของการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ใหญ่จะเลือกให้สอดคล้องกับพัฒนาการ และความสามารถของเด็กแต่ละคน

                3. ระลึกอยู่เสมอว่า คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเสริมกิจกรรมและหลักสูตร ไม่ใช่สิ่งทดแทนการเรียนการสอน ไม่ใช่เรียนคอมพิวเตอร์แล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปฐมวัย แต่เป็นการเสริมการเรียนรู้ให้ เด็กเล็ก ๆ เรียนรู้จากการที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส

                4. ให้ความระมัดระวังในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กจนเด็กลืมที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือเรียกว่า การติดเกมคอมพิวเตอร์ เพราะมีการนำเกมมาให้เด็กเล่น ทำให้เล่นเกมจนติด เพราะเกมที่นำมาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เกมการศึกษา เด็กเกิดความสนุกสนานเท่านั้น สนุกจนไม่เห็นความสำคัญของผู้ปกครอง เพื่อน และครู ทำให้เด็ก.แยกตัวจากบุคคลอื่น และขลุกอยู่กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น

                5. ฝึกความมีวินัยให้กับเด็กในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การจัดเวลาให้เหมาะสมกับการเรียนและการใช้คอมพิวเตอร์

                6. การอบรมเลี้ยงดูเด็กต้องอยู่บนหลักการของการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคอมพิวเตอร์

                7. ตระหนักและเข้าใจว่า การใช้คอมพิวเตอร์กับเด็กปฐมวัยใช้ในลักษณะอุปกรณ์การเรียนรู้ไม่ใช่ เป็นการเรียนการใช้คอมพิวเตอร์แบบผู้ใหญ่ เช่น การสร้างโปรแกรมเพื่อแสดงว่าเด็กเก่งคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

                ทั้งหมดที่กล่าวคงจะทำให้ผู้ใหญ่ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์จริง ๆ กับเด็กของเรา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูปฐมวัยราชบุรี1

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์เสริมความรู้เด็กปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 438931, เขียน: 11 May 2011 @ 12:52 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

- ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ค่ะ ตอนนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหลักสูตร คอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กปฐมวัย

ดิฉันต้องเริ่มตรงไหน อย่างไร พอจะแนะนำได้รึเปล่าคะ