กศน.ตำบลหอรัตนไชย จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง "สุขภาพพอเพียง สร้างรายได้ผู้สูงอายุ"

         วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ผอ.พานิช  ศรีงาม   เป็นประธานเปิดโครงการจัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สุขภาพพอเพียง สร้างรายได้ผู้สูงอายุ” ณ อาคารกลุ่มผู้สูงอายุ วัดสุวรรณดาราราม ตำบลหอรัตนไชย   พร้อมด้วยหัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง  อ.ศิริพรรณ  ขำศรีบุศ  และหัวหน้างานการศึกษาพื้นฐาน  อ.เอมอร  บริบูรณ์  

 

 

              โดยเชิญ  นางสาวสัมฤทธิ์  ต่อสติ  พยาบาลวิชาชีพ 7  ที่รู้จักดีในชุมชน นามว่า “หมอหมู”  มาให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ในหัวข้อการสร้างสุขภาพพอเพียง  การดูแลสุขภาพผู้อายุ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

        โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 100 คน    หลังจากนั้นทีม กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยยา  นำโดย อ.ศิริรักษ์  ท่าสระ  อ.น้ำฝน  อรรถโสภา  และ อ.ชิษณุพงศ์  เข็มนาค  ให้ความรู้ในเรื่องการทำยาดมสมุนไพร  ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรม ด้วยความสนใจ

 

ผู้บันทึก อ.จารุณี  ขวัญตา ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลหอรัตนไชย (ชุมชนป้อมเพชร)ความเห็น (3)

ยินดีด้วยค่ะน้องยุ้ย แจ้งเกิดในวงการ กศน.แล้ว ไชโย

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...  เสร็จไปหนึ่งโครงการ สู้ สู้ จ้า

เขียนเมื่อ 

เก่งจริงๆๆนะน้องเอ๊ย สำเร็จไปอีกอย่างแล้วๆ