หลักการพูด

sompong
การพูดเป็นคือความสำเร็จของชีวิตและการงาน

การพูด..เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคนเราทุกคนเพราะว่าการพูดนั้นทำให้คนเราได้ประสบกับความสำเร็จและล้มเหลวก็ได้..มีผู้รู้หลายท่านพยายามที่จะให้ความหมายของการพูดเอาไว้และวางหลักของการพูดเอาไว้ว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง..จึงขอหยิบยกเอาเพื่อเป็นการให้ความรู้ความใจเกี่ยวกับหลักของการพูดว่าวัตถุประสงค์จริง ๆ ของการพูดนั้นแล้วมีอะไรบ้าง.

          ๑. เพื่อให้ความรู้

          ๒. เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

          ๓. เพื่อระบายความในใจที่กลัดกลุ้มออกไปจะได้สบายขึ้น

          ๔. เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิง

          ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามปัญหา ข้อสงสัย จะทำให้เกิดความกระจ่างชัดเป็นการขจัดข้อยุ่งยากต่าง ๆ อุปสรรคต่าง ๆ ที่เราเผชิญอยู่จะได้หมดไป

          ๖. เพื่อเร้าใจ  และจูงใจ  เป็นการพูดเพื่อดึงความสนใจ โดยใช้ถ้อยคำหว่านล้อมให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ แล้วเสนอความคิด หลักการของตนลงไปจะได้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นได้โดยง่าย

          ๗. เพื่อเอาชนะใจ  โน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดความเลื่อมใส  และเปลี่ยนทัศนคติ  นับเป็นการพูดระดับสูงที่ผู้พูดจะต้องมีศิลปะในการพูด และมีความมั่นใจตนเองอย่างมาก

          ๘. เพื่อให้เกิดคติธรรม ในการดำเนินชีวิต โดยมีหลักของคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในการพูดให้ผู้ฟังได้เกิดความซาบซึ่งในรสของธรรมที่ผู้พูดได้พูดออกไปจนสามารถทำให้นำไปปฏิบัติจนเกิดความสุขได้ในชีวิต..

          หลักการพูดหรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากการเป็นนักพูดมีจุดมุ่งหมายที่เน้นให้ประโยชน์กับผู้ฟังแล้วย่อมทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับผู้ฟังที่นำไปปฏิบัติต่อไปให้มีความสุขได้และไม่ว่าจะพูดที่ไหนก็จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาวะผู้นำ

คำสำคัญ (Tags)#มหาจุฬาญฯ

หมายเลขบันทึก: 437510, เขียน: 29 Apr 2011 @ 12:22 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 19:11 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)