รับเด็กต่ำกว่า 15 ปี, อสม.ม.ปลาย เรียน 4 เทอม, แยกโปรแกรม ITw ตำบลละเครื่อง

รับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าเรียน กศน.ได้, อสม.เทียบโอน ม.ปลายแล้ว ก็ยังต้องเรียน 4 ภาคเรียน, สามารถให้ครู กศน.ตำบล แยกบันทึกโปรแกรม ITw ตำบลละเครื่องได้

สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เรื่อง คือ

 

         1. วันที่ 25 เม.ย.54  อภิชาต กศน.อ.ลาดบัวหลวง โทร. มาถามผมเรื่องการรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าเรียน กศน.ขั้นพื้นฐาน    ตอบว่า   เรื่องนี้ ประมาณปี 2549-2550 สำนักงาน กศน. ( กลุ่มพัฒนา กศน. ) จะมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน กศน.ขั้นพื้นฐาน มาภาคเรียนละ 1 ฉบับ   เมื่อมีหลายฉบับก็เริ่มสับสน จนท.กลุ่มพัฒนา กศน.เอง บางคน ก็สับสน   เมื่อไม่นานผมได้ประสานงานเรื่องนี้ไปยังกลุ่มพัฒนาฯ ได้รับการสรุปจาก อ.พรทิพย์  เข็มทอง เมื่อวันที่ 7 เม.ย.54 ว่า  ให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับล่าสุด คือหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.03/2695 ลงวันที่ 29 พ.ค.51   ไปจนกว่าจะมีหนังสือฉบับใหม่กว่าและแจ้งเป็นอย่างอื่น

 

 

             เรื่องนี้ เป็นเรื่องของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งปัจจุบันบังคับถึง ม.ต้น เท่านั้น ( ม.ปลายเรียนฟรี แต่ไม่ได้บังคับ )  ฉะนั้น ม.ปลายไม่เกี่ยว ถ้าจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็เรียน กศน.ม.ปลายจนจบได้

             แต่ถ้าอายุไม่ถึง 15 ปี เรียน กศน. ม.ต้น ต้องให้เรียน 3 ปี เท่าในระบบ จึงให้จบ หรือถ้าเรียนจนอายุครบ 15 ปีแล้ว ก็ให้จบได้


   

         2. วันที่ 26 เม.ย.54  ทํศนีย์ กศน.อ.ลาดบัวหลวง โทร.มาถามผมว่า อสม.ที่ไม่ใช่ อสม.ดีเด่น เทียบโอน ม.ปลาย ได้ 11 หน่วยกิต  ยังต้องเรียน 65 หน่วยกิต  ต้องเรียน 4 ภาคเรียน  โดยภาคเรียนที่ 1 = 20 นก.  2 = 20 นก.  3 = 23 นก.  4 = 2 นก.  ใช่หรือไม่    ตอบว่า
             ที่ว่า ยังต้องเรียน 4 ภาคเรียน นั้น ถูกต้อง  แต่ การจะเรียนเกินกว่าที่กำหนด 3 หน่วยกิต จะต้องเป็นภาคเรียน “สุดท้าย” เท่านั้น   ในเมืองภาคเรียนที่ 3 ยังไม่ใช่ภาคเรียนสุดท้าย จึงยังเรียนเกิน 20 หน่วยกิตไม่ได้ครับ 
             เรื่องนี้ผมได้ชี้แจงในที่ประชุมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อย. แล้ว   ถ้าครูประจำกลุ่ม อสม.อ.ลาดบัวหลวง เข้าประชุมในวันนั้นด้วย ( วันนั้นบางอำเภอก็ไม่ได้ไปประชุม ) ก็จะเข้าใจเรื่องนี้แล้ว


   

         3. วันที่ 28 เม.ย.54  ผอ.กศน.อ.วังน้อย โทร.มาถามผมว่า  จะแยกโปรแกรม ITw ให้ครู กศน.ตำบล ต่างคนต่างบันทึกข้อมูลตำบลละเครื่อง เพื่อจะได้เสร็จทันส่งจังหวัดตามเวลาที่กำหนด ได้หรือไม่    ตอบว่า   ได้  โดยเมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ให้ EXPORT ออกจากแต่ละเครื่อง ทางเมนู 4-3 ( บำรุงรักษาระบบ - นำข้อมูลออก )  แล้วนำข้อมูลไป IMPORT รวมในเครื่องของอำเภอ ทางเมนู 4-7 ( บำรุงรักษาระบบ - นำเข้าข้อมูล )

             แต่ถ้าเป็นนักศึกษาใหม่  เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว  ต้องเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในแต่ละเครื่องก่อน EXPORT  มิฉะนั้นรหัสนักศึกษาของแต่ละตำบลจะซ้ำกัน  วิธีเปลี่ยนก็ไม่ยาก สั่งเปลี่ยนที่เดียวเป็นช่วงเลย โดยใช้เมนู 1-1-6 ( ขั้นตอนการดำเนินงาน - บันทึกประวัตินักศึกษา - เปลี่ยนรหัสนักศึกษา )  เช่น ตำบลที่ 1 มี 18 คน ( ตำบลที่ 1 ไม่ต้องเปลี่ยน ) ก็เปลี่ยนรหัสนักศึกษาตำบลที่ 2 ให้เริ่มต้นที่รหัส 19  และเปลี่ยนตำบลที่ 3, 4, 5, ... ไปตามลำดับ ( เปลี่ยนรหัสได้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้พิมพ์บัตรนักศึกษา )


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ... มาอ่านแล้ว

เรียน อ.เอกชัยที่นับถือ

ไม่ได้หายไปไหนครับอาจารย์ ยังคอยอ่านข่าวสารดีๆจากอาจารย์อยู่เสมอ รับเด็กอายุไม่ถึง 15 ผมทำตามคำแนะนำแล้ว(ได้ผลดี) การจัดทำข้อมูลเป็นรายตำบล และมาImportในเครื่องที่ศูนย์กลาง ดีมากครับ ผมอยากเรียนรู้เพิ่มเติ่ม เพราะบางละมุงเทอมนี้นักศึกษาเก่าและใหม่รวมแล้ว 3500-3600 คน กำลังปั่นข้อมูลกันอย่างหนักเพราะต้องส่งจังหวัด(ตรวจไขว้รายบุคคล)วันที่ 12 พ.ค.54..ขอบคุณข้อมูลดีๆครับผม

จากหนุ่มขอนแก่น ณ แดนพัทยา

พจนี
IP: xxx.27.178.9
เขียนเมื่อ 

เรียนถาม อ.เอกชัย

เด็กนักเรียนที่ยังไม่จบช่วงชั้นที่ 2 ( ป.6 ) จบแค่ ป.5 นำวุฒิการศึกษาครึ่งใบ มาใช้ในการเทียบโอนได้หรือไม่ เหตุผลเพราะอะไร ขอบคุณนะคะ

ถ้าจบ ป.4 หลักสูตรเก่า หลักฐานการศึกษาจะไม่ระบุวิชาที่เรียน แต่เรียนเหมือนกันทุกโรงเรียน กลุ่มพัฒนา กศน. จึงพิจารณาเทียบโอนไว้ให้เลยว่าจบ ป.4 เทียบโอนรายวิชาใดบ้าง รวม 24 หน่วยกิต
         แต่หลักสูตรใหม่ ช่วงชั้นที่ 1-2 มีวิชาเลือก แต่ละโรงเรียนต่างกันในบางวิชา และใบระเบียนแสดงผลการเรียนจะระบุวิชาที่เรียน จึงให้เทียบโอนในลักษณะเดียวกับช่วงชั้นที่ 3-4 ( ม.ต้น-ปลาย ) ครับ
         เพียงแต่ในเล่มแนวทางการเทียบโอนฯของกลุ่มพัฒนาไม่ได้กำหนด แนวทาง/ตัวอย่าง การเทียบโอนฯช่วงชั้นที่ 1-2 ไว้ สถานศึกษาจะต้องทำเอง โดยดูความสอดคล้องของเนื้อหา ถ้าวิชาใดสอดคล้องกันถึง 60 % ก็ให้เทียบโอนวิชานั้นได้ครับ ( ดูเป็นวิชา ๆ ไป )

นาย อังกูร อาจหาญวงศ์
IP: xxx.93.180.6
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์เอกชัยที่ลงข้อมูลดีๆ

-  ขอขอบคุณ อ.เอกชัย มากๆนะค่ะ  ที่ให้ข้อมูลดีๆ ในการเพิ่มเติมความรู้ที่ยังไม่ทราบได้มากๆเลยค่ะ 

-  เรียนถามท่าน จากข้อมูลการสอบในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๔  ที่ท่านบอกว่า ภาคกลางให้ไปสอบที่  กรุงเทพฯ  อยากทราบว่าสอบที่ไหนค่ะ  ถ้า อ.ทราบกรุณาช่วยบอกด้วยนะค่ะ  จะเป็นพระคุณมากค่ะ

เรื่องภาคกลางสอบครูผู้ช่วยที่กรุงเทพฯนั้น ผมไม่ได้ถาม กจ.กศน. ต่อ ว่าสอบที่ไหนครับ Ico48  ต้องถาม กจ. แต่เขาคงประกาศในเร็ววันนี้แหละ ( เขาชอบสอบที่โรงเรียนวัดมกุฏฯ แต่ก็ไม่แน่นะ )

ขอขอบคุณท่าน อ.เอกชัยมากนะค่ะที่ช่วยตอบคำถามค่ะ แล้วจะติดตามข่าวสารอีกครั้งหนึ่งค่ะ

 

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48 Ico48 Ico48 Ico48

พจนี
IP: xxx.27.183.114
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.เอกชัย

ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ สรุปความว่าถ้าสถานศึกษาจะเทียบโอนให้ ต้องทำหลักสูตรการเทียบโอนขึ้นมาเอง

ถูกต้องใช่ไหมคะ ติดตามการตอบคำถามของอาจารย์เสมอมา นะคะ อิจฉาคน อ.ผักไห่ จังเลยที่มีบุคลากรเก่งๆ

ถามต่อไปนะคะ

1. ถ้ากรณีเด็กอายุไม่ถึง 15 ปีมาเรียน ม.ต้น จบใน 2 ปี สถานศึกษาผิดหรือไม่

2. ขอดูตัวอย่างงานวิจัยชั้นเรียนครู อยุธยา บ้างนะคะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. เกณฑ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษาหน้า เทอม 2/54 ยังใช้เกณฑ์เดิม 60 หรือเปล่าคะ

ใช้คำว่า "หลักสูตร"การเทียบโอน ฟังแล้ว งง ๆ คือสถานศึกษาเทียบโอนเอง ทำตารางหรือทำเกณฑ์การเทียบโอนเองน่ะครับ

         1. ถึงแม้ตอนเริ่มเรียนอายุไม่ถึง 15 ปี แต่พอเรียนไป 2 ปี แล้วอายุถึง 15 ปี ก็ให้จบได้ แต่ถ้าเรียนยังไม่ครบ 3 ปี แล้วอายุก็ยังไม่ถึง 15 ปี ให้จบก็ผิด

         2. ลองดูตัวอย่างงานวิจัยอย่าง "ง่าย ๆ" เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ http://gotoknow.org/blog/nfeph999/424060

         3. เทอมที่กำลังจะเปิดนี้คือ 1/54 ถามถึงเทอมต่อไปโน้น (2/54) หรือครับ ไม่แน่ แต่ก็คงยังใช้เกณฑ์เดิมมั้ง

ตอบ Ico48 เพิ่มเติม
         ภาคกลางสอบครูผู้ช่วย กศน. รวมกับภาคตะวันออก ที่ โรงเรียนวัดมกุฎกฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
         ส่วนประกาศ กำลังเสนอให้ท่านเลขาฯลงนาม จะประกาศเร็ว ๆ นี้

wande
IP: xxx.180.209.84
เขียนเมื่อ 

ผมอยากเรียน ก ศ น คับแต่ผมยังไม่จบบฐม


แต่ผมอายุ 15 แล้วคับผมจะเข้าเรียนได้ไม่คับ ผมอยู่หวัดตราดคับ ร.ร. กศน ตราดมีตลองไหนบางคับบอกผมด้วยนะคับ

ถ้ายังไม่จบประถม ก็เรียน กศน.ระดับประถมได้ครับ ที่ จ.ตราด มี กศน.อยู่ทุกอำเภอ

pailin
IP: xxx.98.102.159
เขียนเมื่อ 

อ.เอกชัย ค๊ะ ตอนนี้หนูกำลังเรียนอยู่ ม2 เทอม 2 ค๊ะ แต่หนูทนพฤติกรรมเพื่อนที่โรงเรียนไม่ไหวหนูสามารถเรียนที่ กศน ได้ไหมค่ะ ในจังหวัด ขอนแก่น ค่ะ

มนตรี เอี่ยมแก้า
IP: xxx.55.136.171
เขียนเมื่อ 

มนตรี เอี่ยมแก้า
IP: xxx.55.136.171
เขียนเมื่อ 

ผมเรียน กศน. ตอนเป็นทหารเมื่อปี49-50คือผมอยากทราบว่าผมจบหรือป่าวคับพอดี จ่าแกบอกว่าเดี๋ยวจบแล้วค่อยมารับวุฒผมปลดประจำการผมก็ลืมเลยคับ ผมต้องไปถามที่ใหนคับ หรือมีการประกาศผลทางไหนมั้ยคับ ขอบคุณคับ

[email protected]
IP: xxx.89.193.144
เขียนเมื่อ 

ขอถามหน่อยครับอายุ14เรียนกศนได้ไหมแล้วต้องขอหนังสือจากเขตพท้นที่หรือเปล่าว

เขียนเมื่อ 

ขอถามหน่อยครับอายุ14เรียนกศนได้ไหมแล้วต้องขอหนังสือจากเขตพท้นที่หรือเปล่าว

หมายเลขบันทึก

437497

เขียน

29 Apr 2011 @ 11:12
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 23:44
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 18, อ่าน: คลิก