อบรมโครงการผลิตยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 2 ตำรา(1)

พานโฮม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การผลิตยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

      ดิฉันได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการผลิตยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ  2 ตำรา    ที่จัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร  (อ.พังโคน) ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน  2554 ดิฉันทราบข่าวจาก Internet  ของมหาวิทยาลัย รีบโทรสมัครทางโทรศัพท์กลัวไม่ได้เข้ารับการอบรม  เนื่องจากมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2554  ตอนลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตกใจมากเลยเรามาอบรมถูกต้องกับสถมนที่หรือไม่เพราะผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเป็นพ่อหมอ  แม่หมอยาพื้นบ้าน  มีดิฉันคนเดียวที่เป็นครู และไม่มีความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร  และขั้นตอนในการทำยาลูกกลอนและยาผง ดิฉันคิดว่าเข้าอบรมเลยถึงแม้ไม่มีความรู้แต่เรามาแล้วยังไงก็ต้องได้ไม่มากก็น้อย หลังจากเรียนภาคเช้าเริ่มมีเคล็ดลับอะไร ๆหลาย เกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพร ได้เรียนรู้การผสมน้ำเชื่อมกับยาผงเพื่อทำยาลูกกลอน  และยังมีความรู้ว่าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณทางยามาก ๆ เลย วิทยากรผู้ให้ความรู้เก่งมาก เพิ่งเรียนจบแพทย์แผนไทยประยุกต์และเป็นอาจารย์ในสถาบันนั้น  ดิฉันทึ่งมากเลยค่ะ  และในการอบรม  2  วัน ก็ได้รู้ขั้นตอนและได้ร่วมปฏิบัติกับพ่อหมอ  แม่หมอ  ได้ยา  2 ตำรา คือยาแก้ไข้(ทำรูปแบบยาลูกกลอน)  และยาแก้ไอ (ยาผง)  วิทยากรใจดีแจกคนละ 1 ขวด
     โอกาสหน้าดิฉันจะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร  และการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอีกนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูปุ๋ยความเห็น (0)