มุมมองผ่านเวที UKM ครั้งที่ 20...

Direak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งต้องเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องตระหนักนะครับ...

            สำหรับผมแล้วได้รับรู้เรื่อง UKM ตั้งแต่ตอนเข้ามาเป็นสมาชิก Gotoknow ใหม่ ๆ เมื่อต้นปี 2550 ครับ แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกสนใจอะไรมากนัก เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรา เพราะในตอนนั้นยังทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนอยู่...

 

             แต่มาถึงตอนนี้กับการได้มีโอกาสมาสวมบทบาท การเป็นนักเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้ง พร้อม ๆ ไปกับการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเองกับการเป็นอาจารย์ในอนาคต ทำให้มีมุมมองต่อเรื่องนี้เปลี่ยนไปครับ...

 

            ประกอบกับการได้มีโอกาสเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์เวทีเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 20 ใน theme เรื่องของ Best Practice ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพด้วยแล้ว ทำให้ได้เห็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในหลาย ๆ แง่มุมเลยครับ...

 

 

            ผมมองว่าแม้ว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเวทีจะมีบริบทที่แตกต่างกัน แต่ก็มีจุดร่วมเดียวกันในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดี ๆ ในกิจกรรมและโครงการที่มหาวิทยาลัยของตนได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จคือ ความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของทุก ๆ คนในองค์กรครับ...

 

            อีกประเด็นที่ผมมองเห็นและก็เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมเวทีส่วนใหญ่เห็นตรงกันด้วยคือ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและคนดีคือตัวอาจารย์ ที่ต้องมีความเข้าใจและแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนานักศึกษาด้วย...

 

            ยิ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ต้องมีการแข่งขันกันสูงในตลาดแรงงานด้วยแล้ว การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งต้องเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องตระหนักนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสำหรับเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันขับเคลื่อนนะครับ...   

 

              สุดท้ายนี้คงต้องขอขอบคุณ อาจารย์วิรัตน์ พี่โม่ง และพี่เหมี่ยวนะครับที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ครับ...

 

Large_introduction_and_orientation_umm20_3

                  ขอบคุณภาพจากอนุทิน อาจารย์วิรัตน์ ด้วยครับ...   

                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ของขวัญของแผ่นดิน...ความเห็น (16)

  • วันที่สองนี่มีการนำเอาบทเรียนและทรรศนะต่างๆที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยที่คุณดิเรกได้เข้าไปร่วมดำเนินการและร่วมสังเกตการณ์ มานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้บรรยากาศของการเรียนรู้และการปรึกษาหารือกันมากทีเดียว
  • ผมโพสต์รูปแล้วระบบบอกว่าไม่ทำงาน เลยไม่รู้เลยว่าจะนำไฟล์ขึ้นได้หรือไม่ได้ ก็เลยหยุดรอให้ทำงานได้ดีก่อน  ไม่อย่างนั้นก็คงจะได้ภาพกิจกรรมมาเล่าด้วยอีกคนหนึ่งนะครับ
เขียนเมื่อ 

ครับ...อาจารย์

เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมและหัวใจเดียวกันนะครับ...

เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมแง่มุมที่ได้จากการเสวนาในกลุ่มย่อยเกี่ยวกับประเด็นการศึกษานานาชาติและกรณีนักศึกษาแลกเลี่ยน...

เรื่องบางเรื่องหากเราจัดการให้ง่ายและมองที่แก่นสาระของเรื่องนั้นจริง ๆ ตัดรายละเอียดในเรื่องยิบย่อยต่าง ๆ ทิ้งบ้าง การบริหารจัดการก็จะง่ายขึ้น

เป็นแนวทางการจัดการเรื่องการเทียบโอนเกรดระหว่างนักศึกษานานาชาติต่างมหาวิทยาลัย คือให้มองเนื้อหาของรายวิชานั้นเป็นหลัก หากเนื้อหาใกล้เคียงกัน 3 ใน 4 ส่วน แม้หน่วยกิตอาจไม่เท่ากัน ก็ควรเทียบโอนกันได้...

                                  ขอบคุณภาพจากพี่เหมี่ยวครับ...

เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติม... Best Practice ของแต่ละมหาวิทยาลัยหากนำมาปรับใช้ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร พร้อมทั้งประเมินความพร้อมและศักยภาพองค์กรของเรา แล้วก้าวเดินไปตามบริบทของตัวเราเองย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ...

ยินดีที่ได้รู้จักและขอบคุณสำหรับกำลังใจครับผม

เขียนเมื่อ 
  • เวทีนี้ก็เป็นเวที UKM แรกเหมือนกันนะครับ แต่ร่วมรับรู้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาอยู่หลายเวที ทั้งจากอาจารย์วิรัตน์ และจาก Blogger หลายๆ ท่านใน Gotoknow แห่งนี้หล่ะครับ
  • ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการตลอด ๒ วันที่ผ่านมา ที่แน่ๆ การทำสื่อ Empowerment Media ที่ทางอาจารย์วิรัตน์ และมหา'ลัย เชื่อมือให้ทำเพื่อเป็นการเปิดเรื่องของทั้ง ๒ วันเนี่ยะ กำลังถอดบทเรียนตัวเองอยู่ ได้อะไรเยอะเลยค่ะ
  • ขอบคุณสำหรับกำลังใจเช่นกันนะครับ ;) 

              

เขียนเมื่อ 

ครับ...อาจารย์ป็อบ

ยินดีมากและขอบคุณมากเช่นกันครับผม...

เขียนเมื่อ 

จะรออ่านบันทึกนะครับพี่เหมี่ยว...สามารถอยู่แล้ว    

ส่งกำลังใจไปอีกรอบหนึ่งครับ...

เขียนเมื่อ 

ได้ฟังการนำเสนอ Best Practice การปรับโฉมห้องสมุดของ ม.นเรศวร แล้ว อยากให้ห้องสมุดทุกที่เป็นแบบนี้จังครับ...

ณัฐพัชร์
IP: xxx.49.62.205
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคร๊าบบบบ ท่านว่าที่ ดร.ดิเรก รับกำลังใจไปก่อน ผ่อนบันทึกทีหลัง ๕๕๕
เขียนเมื่อ 

ครับ...พี่เหมียว

^_______^ จะตั้งตารออ่านนะครับ...

แวะมาทักทายว่าที่ ดร. ดิเรก อีกครั้ง เมื่อวานเห็นอยู่ในงาน แต่ไม่มีโอกาสทักทาย สบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

สบายดีครับ...ขอบคุณมากครับ ดร.ป็อบ... ในงานคนเยอะนะครับเลยไม่มีโอกาสได้คุยกัน... โอกาสหน้าคงมีโอกาสได้คุยกันบ้างนะครับ...

น้องดิเรกยังอยู่ที่ปากพะยูนหรือมั้ย อยากชวนมากินกาแฟที่บ้าน คุยเรื่องปากยูนบ้านเรา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับคุณdirect

Large_picture997089