ขายที่ดินและบ้านจัดตั้งมูลนิธิสื่อตะวัน

ส่งเสริมความดี สร้างสรรค์ความงาม สื่อสารความจริง

ช่วยด้วยทรัพย์ (ถ้ามี) โดยซื้อที่ดินและบ้านนี้ไว้ในราคายุติธรรม ช่วยด้วยกาย โดยขวนขวายมีส่วนร่วมตามกำลังศรัทธา ช่วยด้วยวาจา โดยการบอกต่อให้ญาติมิตรได้รับทราบ ช่วยด้วยใจ โดยไมตรีจิตคิดว่า ขอให้คุณงามความดีจงมีชัย ยิ่งใหญ่ และยั่งยืนอยู่คู่โลก - ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายตะวันความเห็น (0)