หลังจากที่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 1 - 3 สิงหาคม 2549 ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัยฯ มากมาย จึงได้ทำการประชุมสรุปข้อเสนอแนะ โดยเปิดเวทีให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการรับการประเมินภายนอกกันนวันที่ 7 สิงหาคม 2549 แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ