การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด กศน.อำเภอบางซ้าย

รายงานภาพการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

กศน. อำเภอบางซ้าย  วันที่ ๕ , ๘ เมษายน ๒๕๕๔

  

ภาพบรรยากาศการกล่าวเปิดการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 ภาพบรรยากาศภายในศูนย์ กศน.อำเภอบางซ้าย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ภาพการตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐาน มาตรฐานที่ 1 และ 6

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ภาพการตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐาน มาตรฐานที่ 2

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ภาพการตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐาน มาตรฐานที่ 3

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ภาพการตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐาน มาตรฐานที่ 4

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ภาพการตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐาน มาตรฐานที่ 5

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

สุดท้ายนี้...ขอฝากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับการประเมินภายใน

โดยหน่วยงานต้นสังกัดให้เสมือนจริงกับการประเมินภายนอกของ สมศ.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงาน กศน.จ.พระนครศรีอยุธยาความเห็น (0)