มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่า  มีพี่น้องสองคนเดินคุยกันไป  อังเอินไปเจอพี่น้องอีกคู่หนึ่งขี่จักรซ้อนท้ายกันไป  พี่น้องสองคนที่เดินกันไปถามกันว่านั่นใคร่  ส่วนพี่ตอบ  อีซ้อนเป็นพี่อีถีบ  ส่วนคนน้องถามว่าคนอะไรชื่ออย่างนี้  ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ