บ่อยครั้งที่เราต้องการจะเก็บคำสั่งและผลรันจาก MySQL monitor ซึ่งเราสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง "tee <output_filename>"
หลังจากเราพิมพ์คำสั่งนี้ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราพิมพ์และผลรันของคำสั่ง จะถูกเก็บไว้ในไฟล์ output_filename
 
ตัวอย่าง
 

 
นอกจากคำสั่ง "tee " แล้วมีคำสั่งที่สนใจคือคำสั่ง "source "

บ่อยครั้งที่เราไม่อยากพิมพ์ใส่ใน mysql monitor เพราะพอผิด ก็แก้ยาก  แต่ถ้าเขียนคำสั่งไว้ในไฟล์ แล้วค่อยรัน ก็จะเก็บและแก้ไขสะดวกและง่ายกว่า
สมมุตว่าเราเก็บคำสั่งไว้ในไฟล์ q1.sql  ก็มีวิธีรันอยู่ 2 วิธี
c:\>mysql -h localhost -u kanda -p < q1.sql
วิธีนี้ สอนในห้องแล้ว ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้คำสั่ง source <input_filename>
 
ัตัวอย่าง
 
 
mysql > source q1.sql