ถ้าใครสนใจที่จะลดน้ำหนักให้ติดต่อมาที่พี่ธร  คณะศึกษาศาสตร์ 

มีรายละเอียดมากมาย