ถ้าจะแขวนกรอบรูปภาพบนฝาผนัง ให้มองดูสวย และไม่เลื่อนหลุด ให้ใช้เส้นลวดผูกกับห่วงตรึงกึ่งกลางของสองด้าน ไม่ให้ตึงนัก คล้องกับตะปูที่ตอกไว้ตรงกึ่งกลาง วางตั้งรูปภาพบนตะปูอีกตัวหนึ่ง