ประสบการณ์เรียนเพื่อรู้ ใน ป.บัณฑิต 'บริหารการศึกษา 53


>>>

      หนึ่งปีการศึกษา ที่ผู้เขียนได้เข้าศึกษาในหลักสูตรการเรียน ระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนในภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ตลอด 2 ภาคเรียน ของปีการศึกษา 2553

>>>

      ผลการเรียนของผู้เขียนอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้เขียนเอง แต่สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาครั้งนี้ คือ มิตรภาพ และความผูกพัน กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ได้มีโอกาสมาเรียนร่วมกันในชั้นเรียนครั้งนี้

>>>

      "การเรียนรู้ในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ป.5303 มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจ ภายนอกที่กระตุ้นให้รักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงาม เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันทั้งในระหว่างที่เรียนรู้ร่วมกัน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละคนในอนาคต"

>>>

       ก่อนที่จะจบการศึกษาตามหลักสูตร ทีมงาน ป.5303 จึงร่วมกันจัดกิจกรรม "สัมมนาส่งท้าย...หลักสูตร ป.บัณฑิต 'บริหารการศึกษา 53" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2554 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

       เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมการสัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไปในสมาชิกที่ได้มีโิอกาสมาเรียนรู้ร่วมกัน"

>>>

       ประสบการณ์  ทั้งนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทในรัชกาลปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาอ้างถึง สิ่งที่ผู้เรียนประทับใจในประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

        "... เมื่อเวลาศึกษาอยู่นั้น วิชาการย่อมมีความสำคัญเป็นเอก เพราะเป็นทั้งตัวงานทั้งจุดมุ่งหมายของทุกคน  แต่เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแล้ว จุดหมายสำคัญจะไปอยู่ที่งานกับผลสำเร็จของงาน วิชาการนั้นต้องถือเป็นปัจจัยหรืออุปกรณ์สำหรับจะใช้ปฏิบัติ แต่ละคนจึงควรจะเข้าใจให้ชัดว่า การที่ได้อุตสาหะศึกษาวิชาความรู้ต่าง ๆ มาเป็นอันมาก ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร แท้จริงคือการสะสมรวบรวมอุปกรณ์และความชำนิชำนาญในการใช้อุปกรณ์นานาชนิด นั้นๆ ไว้สำหรับนำออกใช้ปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนั่นเอง. ..."   (19 ธันวาคม 2534)

        "... ความรู้ที่ศึกษามา ซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้น คือ  รากฐานและต้นทุนสำคัญสำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการ  ความรู้ทางทฤษฎีนี้จำเป็นที่จะต้องทบทวนเสริมสร้างอยู่เสมอ และนำมาประกอบการปฏิบัติ เมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาประสมประสานปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏิบัติอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้ว งานที่ทำก็จะบรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจได้สมปรารถนา ..."  (23 มิถุนายน 2519)

>>>

     ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก ป.5303 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกๆ ท่าน นะคะ

>>>

...

หมายเลขบันทึก: 433257เขียนเมื่อ 29 มีนาคม 2011 13:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2012 15:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท