วิธีป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน

ชาวดินเตือนชาวบ้าน
1.ท่านควรเก็บรักษาโฉนดที่ดินไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้หายหรือถูกผู้ใดลักไป
2.ท่านอย่าทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกันเอง โดยรับมอบโฉนดที่ดินไว้เป็นประกัน เพราะอาจเป็นโฉนดที่ดินปลอมหรือถูกหลอกลวงมา
3.ท่านอย่าหลงเชื่อผู้ที่มาพูดจาหว่านล้อมขอยืมโฉนดที่ดินเพื่อไปให้คนโน้นคนนี้ดู เพื่อขาย หรือเพื่อการใดๆ เพราะเมื่อได้ไปแล้วอาจทำความเสียหายให้ท่านได้
4.ท่านอย่าเซ็นชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความ
5.ท่านจะรับซื้อ รับจำนอง รับซื้อฝากที่ดิน ควรไปตรวจสอบสภาพที่ดินก่อน
6.ท่านอย่าเชื่อฟังนายหน้ามากนัก เพราะนายหน้าบางรายอาจบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ไปซึ่งผลประโยชน์ของตน
7.ในการซื้อที่ดินจัดสรร ควรซื้อจากบุคคลที่มีใบอนุญาตจัดสรร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาวดินความเห็น (0)