ถอดบทเรียนสอนแบบไม่สอน


เป็นบันทึกที่ทำร่วมกับ อ.วิชชา(K. Small man)

                    ถอดบทเรียนสอนแบบไม่สอน

สวัสดีค่ะ สมาชิก gotoknow

วันนี้ อ.วิชชา หรือ Ico48KHUN small man
และผู้เขียนIco48 berger0123 ขอเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวg2kด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ อ. วิชชา ที่ช่วยกันสกัด กลั่นกรอง

 

ถอดบทเรียนสอนแบบไม่สอน จากบันทึกของ อ.วิชชา

1)    สอน ไม่ได้หมายความเพียงแต่ว่า เตรียมเนื้อหาบทเรียนเพื่อมาบรรยายให้นักเรียนฟังเท่านั้น ครูต้องสอนด้วยใจหมายถึง เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาสอน คือการให้ความรัก ก่อนให้ความรู้ค่ะ

Teaching is not only meaning that teacher prepare lesson for lecture.

First, the teacher must prepare mind .to share love before share knowledge with students.

2)    ครูที่ดีในสายตาของเด็ก ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เพียงสอนแบบวิชาการเพียงอย่างเดียว ต้องสอนปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม ซึ่งตัวครูก็ต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนก่อนค่ะ

Children’s opinions are  good teacher to be not only teach normal subject such as math, English. To install them to have virtue. Teacher should be good idol for them.

3)    สื่อการเรียนรู้ ไม่เพียงแต่ยัดเหยียดทฤษฏีบ้าบอคอแตกให้นักเรียนอย่างเดียวเท่านั้น ต้องมีการสอนที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อการสร้างทีมเวิร์ค

Learning media should not  teach only theory. To arrange teamwork activity.

4)    คำว่าเรียนไม่จำเป็นว่า ว่าเฉพาะในห้องสีเหลี่ยมเท่านั้น นอกห้องเรียนหรือที่อื่น หรือที่นั้นก็ตามก็ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้

Everywhere is learning resource, not only square room .

5)    เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อะไรใหม่  เช่น ให้เด็กเขียนบล็อก เล่นfacebook สิ่งเหล่านี้เป็นดอกาสที่ทำให้เด็กมีฦโอกาสเรียนรู้ได้มากขึ้น มันเป็นการสร้างเครือข่าย

To open chance  for new any learning such as children write blog, play facebook . These are chance to make them more learning.

It is to create social network.

6)    พ่อแม่ก็ควรสอนลูก หรือพูดคุยกับลูกด้วยความรัก เด็กต้องการเวลาและความรักตากพ่อแม่ค่ะ

The parents should teach or talk to child with love.  Children would like time and love from their parents.

7)    กวดวิชาเป็นค่านิยมสำหรับ ซึ่งบางทีเด็กอาจยังไม่พร้อมที่จะเรียนก็ได้ค่ะ

Tutor is social popular for parents. Perhaps children were not ready to learn it.

ประเด็นในเรื่องการสอนแบบไม่สอน ทำไมถึงอยากเขียนประเด็นนี้ เพราะว่า

ผู้เขียนมีโอกาสได้สอนเด็กออธิสติกคนหนึ่ง

 

The writer had opportunity to teach autistic child.

คุณแม่ของเด็กออธิสติก คนนี้ เธอบอกผู้เขียน ได้ส่งเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนของคนปกติทั่วไป

The autistic child’s mom said me that she take her son to study normal school.

ลูกของเธอก็ถูกเพื่อนๆล้อเลียน และดูถูก 

Her son was kid and was looked down by friends.

แต่แม่ของเธออยากให้ลูกเรียนตามปกติ อยากให้เด็กได้สัมผัสกับโลกของความเป็นจริงซึ่งอาจะไม่สวยงาม อยากฝึกลูกให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง กล้าที่จะเผชิญกับโลกภายนอกค่ะ

But her mom would like him to study real life which may be not beautiful, not perfect. She instills him to be strong mind and face social world.

ผู้เขียนประทับใจคุณแม่คนนี้เพราะเธอให้ความรักกับลูกแล้วยังได้มีส่วนร่วมในการสอนลูกด้วยค่ะ เชน สอนลูกทำการบ้าน สอนลูกฟังเพลง สวดมนต์ไหว้พระ

I impress this mom too much hence she gives love to her son, she still associate child’s teaching such as to teach homework, listen song and pray.

 

อ.วิชชา ได้ถอดบทเรียนในบันทึกของผู้เขียน

“ผมลองถอดบทเรียนการสอนแบบไม่สอน ของน้องวัลย์มา  ดังนี้ครับ

ถอดบทเรียนการสอนแบบไม่สอน    จากประสบการณ์เรื่องเล่าของคุณ   berger  0123

 

-การสอนเด็กออทิสติกไม่ใช่เรื่องง่าย  ครูที่จะสอนเด็กออทิสติกให้เรียนรู้ได้   ต้องมีความรัก ความเมตตาต่อเด็กเป็นพิเศษ

- ความเชื่อในการสอนเด็กออทิสติกก็สำคัญ  ครูที่สอนเด็กออทิสติกได้  ต้องมีความเชื่อก่อนในเบื้องต้นว่า “เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และ มีศักยภาพในการเรียนรู้  ถ้าคุณครูจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับช่องทางการเรียนรู้ของเขา

-  การสอนเด็กออทิสติก   ก่อนอื่น  ต้องให้ความรัก ความเข้าใจในตัวเขาก่อน    ให้เขารู้สึกปลอดภัย และ ไว้ใจในตัวเราก่อน   ก่อนที่จะสอน   ด้วยการสัมผัส  การโอบกอด   การสื่อสารด้วยความรัก ความเข้าใจ   คือ ให้ความรักก่อนให้ความรู้

- ถ้าเด็กยังไม่พร้อมที่จะเรียน   อย่าเพิ่งรีบสอน

- การเตรียมเด็กออทิสติกให้มีความพร้อมที่จะเรียน ด้วยการใจเย็น พูดคุยกับเขาดีๆ  ตั้งใจฟังเขาพูดให้เข้าใจ  พยายามสื่อสารกับเขาให้ได้   ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไร และ ต้องการอะไร

- ต้องให้กำลังใจ และ ยกย่อมชมเชยอยู่เป็นระยะ  เพื่อให้เขามีกำลังใจ และ มีความภาคภูมิใจ

-  หัวใจสำคัญของของการสอนแบบไม่สอน คือ ต้องพยายามหาช่องทางสื่อสารกับเขาให้ได้ด้วยความรักความเข้าใจในตัวเขา  ดูว่าเขามีช่องทางในการเรียนรู้อย่างไร  เพื่อสามารถจัดประสบการณ์ให้ตรงกับช่องทางการเรียนรู้ของเขา   กล่าวตามหลักพุทธธรรม คือ ครู เป็น กัลยาณมิตร เพื่อจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดโยนิโสมนสิการ  ด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ  ครูต้องเป็นครูที่ไม่สอน ที่เรียกว่าครูฟา (Facilitator)  เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ เพื่อดึงศักยภาพความเก่งของผู้เรียนออกมา โดยไม่ต้องสอน

 -  ความมหัศจรรย์ของเด็กออทิสติก คือ  เด็กออทิสติก สามารถทำเอง  เรียนเองได้ โดยไม่ต้องสอน  และ สามารถเรียนและทำคะแนนได้ดี  ครูเป็นเพียงผู้จัดประสบการณ์ให้เขา

 มีบันทึกอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ค่ะ

บันทึกของ อ.วิชชา(K.Small Man)

  การสอนให้ถึงเส้นชัย อยู่ที่ "ใจ" เป็นสำคัญ

 การพัฒนาคุณธรรม ด้วย Civic Education

 สภาเด็กในดวงใจ กับผู้ใหญ่แบบไทยเรา

 

 บันทึกการสอนแบบไม่สอนของผู้เขียน

เปิดใจเรียนรู้กับเด็กค่ะ

สอนเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ

การสอนแบบไม่สอนเป็นของขวัญอันล้ำค่า

การสอนแบบไม่สอนเป็น ของขวัญอันล้ำค่า(2)

ต้องขอขอบคุณ อ.วิชชา อีกครั้งค่ะ ที่ร่วมกันต่อยอดบันทึกนี้ค่ะ

หมายเลขบันทึก: 432387เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2011 11:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:39 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (9)

เต็มที่ ด้วยความเต็มใจครับ  เพราะเป็นเรื่องที่ผมถนัด และ เป็นเรื่องที่ผมชอบ 

                 เต็มที่ครับ

      ขอบคุณมากครับ ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอบคุณค่ะ..มาให้กำลังใจแนวทางดีๆนี้ค่ะ..

ดีมากเลยครับ อ่านหลายรอบ เป็นการสกัดความรู้ที่สมบูรณ์แล้วครับ  ไม่หนักวิชาการจนเกินไป คุยกันสบายๆ แบบชีวิจตจริง  -    ขอบคุณครับ

 

สอนแบบไม่สอน  แต่ต้องอ่านแบบค่อยกินคำเล็ก เคี้ยวให้ละเอียด ละเลียดกินอย่างมีศิลป์ เพราะเป็นการแบบไร้กระบวนท่าแต่ผนนึกเป็นเนื้อเดียวกัน

ขอบคุณคุณ beger 0123  มากครับ  ที่ช่วยดำเนินการให้

หายไปนานเลยครับ สบายดีไหมเนี่ย...สอนหนังสือเป็นอย่างไรบ้างครับ...

  • เป็นชนิดเข้มข้น..แต่เข้าใจง่าย...สุดยอดครับ

  • มาสวัสดีปีใหม่ พบความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ 2556 ด้วยครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี