aungor
นางสาว บุญศิริ ศิริสวัสดิ์

การพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


ภูมิสารสนเทศ

การพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

          กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 3 คน ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)  และเนื่องจากเจ้าหน้าที่ในฝ่ายมีบุคลากรเพียงคนเดียวที่สามารถใช้ระบบภูมิสารสนเทศได้  หากติดภารกิจคนอื่นไม่สามารถให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานสารสนเทศมีความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS)

          2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มงาน

เป้าหมาย

          1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม  จำนวน   2  คน   และเจ้าหน้าที่ที่สนใจภายในสำนักงานฯ

          2. สถานที่ฝึกอบรม   ณ  ห้องประชุมศูนย์เตือนภัย  และห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1. ประชุมหารือ ปัญหา  อุปสรรคเกี่ยวกับการทำงานและให้บริการฐานข้อมูลภูมมิสารสนเทศ

          2. จัดทำหลักสูตรการอบรม  ได้แก่

                   -  ความรู้เบื้องต้นและการสร้างชั้นข้อมูล GIS

                   -  การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนที่ Layout

                   -  การใช้เครื่องมือจับพิกัดดาวเทียม (GPS)

ระยะเวลาการดำเนินงาน   ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึง เดือนสิงหาคม 2554

 

 

คำสำคัญ (Tags): #ภูมิสารสนเทศ
หมายเลขบันทึก: 431736เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2011 15:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:39 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)

 

น่าสนใจดีค่ะถ้ามีที่นั่งในห้องประชุมว่างขอเข้ารับการอบรมด้วยคนน่ะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี