การพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

aungor
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภูมิสารสนเทศ

การพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

          กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 3 คน ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)  และเนื่องจากเจ้าหน้าที่ในฝ่ายมีบุคลากรเพียงคนเดียวที่สามารถใช้ระบบภูมิสารสนเทศได้  หากติดภารกิจคนอื่นไม่สามารถให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานสารสนเทศมีความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ (GIS)

          2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มงาน

เป้าหมาย

          1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศสิ่งแวดล้อม  จำนวน   2  คน   และเจ้าหน้าที่ที่สนใจภายในสำนักงานฯ

          2. สถานที่ฝึกอบรม   ณ  ห้องประชุมศูนย์เตือนภัย  และห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1. ประชุมหารือ ปัญหา  อุปสรรคเกี่ยวกับการทำงานและให้บริการฐานข้อมูลภูมมิสารสนเทศ

          2. จัดทำหลักสูตรการอบรม  ได้แก่

                   -  ความรู้เบื้องต้นและการสร้างชั้นข้อมูล GIS

                   -  การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนที่ Layout

                   -  การใช้เครื่องมือจับพิกัดดาวเทียม (GPS)

ระยะเวลาการดำเนินงาน   ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ถึง เดือนสิงหาคม 2554

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#ภูมิสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 431736, เขียน: 18 Mar 2011 @ 15:43 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 

น่าสนใจดีค่ะถ้ามีที่นั่งในห้องประชุมว่างขอเข้ารับการอบรมด้วยคนน่ะค่ะ