occhealth11
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เขต 11 Env-occ occhealth

occhealth11


Username
occhealth11
สมาชิกเลขที่
85956
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ขอบเขตการดำเนินงาน

 

1. ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุโดยตรงจากการทำงานและลักษณะงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  เช่น  การประเมินความเสี่ยงในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ความเสี่ยงแรงงานภาคเกษตรกรรม และการประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาล

 

2. ป้องกันควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุโดยตรงจากสภาพหรือสิ่งแวดล้อมจนทำให้เกิดโรคแก่บุคคลและร่างกายมีความผิดปกติ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี