ภาษิตล้านนา(คำบ่าเก่า) ๒"โบราณว่าไว้ เยียะไฮ่นาขวาย จั๊กเปลืองแฮงควาย บ่มูลมั่งข้าว"

สนั่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จะไปเหลือคำคนเฒ่า

"โบราณว่าไว้ เยียะไฮ่นาขวาย จั๊กเปลืองแฮงควาย บ่มูลมั่งข้าว"

หมายความว่า การทำนานั้นจะต้องทำให้ตรงกับฤดูกาล เช่นเริ่มทำนาเดือน สิงหาคมของทุก ๆ ปี คนล้านนาเรียกเดือนสิงหาคมว่า เดือน ๑๐ เป็นเดือนที่เหมาะแก่การเตรียมการไถ และหว่านกล้า พอถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม(เดือน ๑๑-๑๒) ก็เริ่มดำนา น้ำท่าบริบูรณ์เพราะฝนตกตามฤดูกาลแล้วผลผลิตจะดี มีคุณภาพ ได้ผลคุ้มค่า

ตรงกันข้าม ถ้าทำนาล่าช้ากว่ากำหนดจะประสบภัยแล้ง ฟ้าขาดฝน ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรประสบปัญหา ไม่มีกำไร  เพราะฉะนั้นอย่าฝืนคำสั่งสอนของ ปู่ ย่า ตา ยาย อีกทั้งยังทำให้สิ้นเปลืองแรงงานที่ใช้ควายไถนา และเสียเวลาด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ค่าวฮ่ำ และภาษิตล้านนา(คำบ่าเก่า)ความเห็น (1)

พระมหาจันทร์ทิพย์ โอภาโส
IP: xxx.19.65.180
เขียนเมื่อ 

อยากหื้อร่วมมือกั๋นอนุรักษ์ไว้