บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๔ สภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสานเสวนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน   และเชิญผมไปบรรยายพิเศษ เรื่องนี้   จึงขอนำ narrated ppt มาฝากเป็นการ ลปรร. ที่นี่

 

 

วิจารณ์ พานิช
๒๓ ก.พ. ๕๔
 
        
        
       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)