คำไวพจน์ คำศัพท์อื่น ๆ ได้ถ่ายทอดเป็นบทกลอนมีคติแฝง "กลอนสอนศิษย์ 5"

คำไวพจน์

กลอนแปดประมาณ 300บท "กลอนสอนศัพท์" จาก http://www.nature-dhama.ob.tc และ http://www.nature-dhrama.com ผมจะนำลงให้อ่านเป็นตอน ๆ ต่อไป หากท่านเปิดเว็บ อ่านได้หมดเลยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมชาติธรรม ค้ำจุนโลกความเห็น (0)